Villkor och bestämmelser

Om du aktiverar Face ID i FedEx mobilapp, bekräftar du och godkänner att alla de personer vars ansiktsavtryck sparas på din enhet kommer att kunna komma åt och använda FedEx-tjänsterna via denna mobilapp på din enhet. Om någon har ett ansiktsavtryck sparat på din enhet och du inte vill att den personen ska kunna komma åt och använda FedEx-tjänsterna via denna mobilapp på din enhet, ska du inte aktivera Face ID. Du ansvarar för att skydda din enhet. Du bär det fulla ansvaret för alla transaktioner som utförs med Face ID i FedEx mobilapp.

Ansiktsavtryck sparas endast på din enhet. FedEx varken kontrollerar, lagrar eller har åtkomst till de ansiktsavtrycksprofiler som sparas på din enhet. FedEx varken ser eller har åtkomst till dina ansiktsavtrycksprofiler under autentiseringsprocessen.

Om du inte känner dig trygg med dessa villkor, bör du inte aktivera Face ID eller Touch i FedEx mobilapp.