FedEx® Global Trade Manager
Manage Post Shipment Document Upload (PSDU)

ระบุและเลือกการจัดส่งพัสดุ PSDU สำหรับการอัปโหลดเอกสาร:


หน้า Manage Post Shipment Document Upload (PSDU) จะแสดงพัสดุที่มีสิทธิ์ PSDU สำหรับหมายเลขบัญชี FedEx ที่ลิงก์ไปยัง FedEx Common Login (FCL) ของคุณทั้งหมดในปัจจุบัน (วันนี้และอีก 10 วันข้างหน้า)

 • เลือกดูเมนูดร็อปดาวน์บัญชีเพื่อดูหมายเลขบัญชีทั้งหมดของ FedEx ที่ลิงก์ไปยัง FCL ของคุณ
 • หากหมายเลขบัญชีที่ต้องการไม่ลิงก์ไปยัง FCL คลิกลิงก์ เพิ่มบัญชี และดำเนินการตามคำแนะนำของ FCL
 
การจัดส่งพัสดุตั้งแต่ 10 วัน ก่อน จนถึงวันนี้จะแสดงในประวัติการจัดส่ง หากคุณต้องการค้นหาการจัดส่งพัสดุก่อนหน้า คลิก ดูการจัดส่งพัสดุย้อนหลัง คุณสามารถกดกลับไปที่พัสดุปัจจุบันได้โดยคลิกที่ลิงก์ที่ถูกต้อง

ตรวจสอบ ไอคอนสถานะเอกสาร ที่ปรากฏบนหน้าจัดการไฟล์อัปโหลดหลังการจัดส่ง เพื่อระบุพัสดุที่จำเป็นต้องมีเอกสารศุลกากร

 • ไอคอนที่มีเครื่องหมายถูก สีเขียว บ่งบอกถึงพัสดุที่ทำการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คำเตือน: คุณอาจต้องการอัปโหลดเอกสารอื่นที่ระบุไว้
 • ชี้ไปที่ไอคอนสถานะเอกสารเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมบนเอกสารที่ต้องการ
  • คุณสามารถคลิกเอกสารที่ทำการไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อดูรายละเอียดของเอกสารที่อัปโหลดไว้
 
เมื่อระบุการจัดส่งพัสดุที่ต้องการเอกสารเพิ่มเติมแล้ว เลือกการจัดส่งพัสดุสำหรับอัปโหลดโดย:
 • คลิกไอคอนสถานะสำหรับการจัดส่งพัสดุหรือ
 • เลือกปุ่มตัวเลือกสำหรับการจัดส่งพัสดุและคลิก อัปโหลดเอกสาร
 

อัปโหลดเอกสาร PSDU:


หลังจากคลิกไอคอนอัปโหลดเอกสาร “เอกสารการจัดการสำหรับหมายเลขติดตาม XXX” จะปรากฏขึ้น

เอกสารทั้งหมดที่ จำเป็น สำหรับการขนส่งพัสดุจะแสดงบนตารางสถานะเอกสาร

ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเอกสารจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้:
 •  คอมพิวเตอร์/เครือข่ายของฉัน
 • The Document Preparation Center
หมายเหตุ: เพื่อให้กระบวนการการอัปโหลดรวดเร็วขึ้น ผู้ใช้ควรระบุแหล่งที่มาสำหรับเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและอัปโหลดเอกสารทั้งหมดจากแต่ละแหล่งที่มาด้วยกัน

เลือกประเภทเอกสารที่จะอัปโหลด (หมายเหตุ: เอกสารหลายฉบับสามารถอัปโหลดโดยใช้ชื่อประเภทเอกสารเดียวกัน):
 • ใบกำกับสินค้าพาณิชย์
 • ใบกำกับสินค้าทั่วไป
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า NAFTA
 • อื่นๆ
 
ค้นหาและเลือกเอกสารที่จำเป็น

หมายเหตุ: ไฟล์ที่เลือกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทและขนาดไฟล์ PSDU ที่กำหนด (5MB หรือ น้อยกว่า)

คลิก อัปโหลด หลังจากเอกสารแต่ละฉบับ ตารางสถานะเอกสารจะได้รับการอัปเดท

ทำซ้ำกระบวนการการอัปโหลดเอกสารได้สูงสุด 10 ฉบับในหนึ่ง “ชุด”

 • หมายเหตุ: ไม่จำกัดจำนวน “ชุด” คุณสามารถอัปโหลดได้ตามการจัดส่งพัสดุ

สำคัญ: เมื่อเอกสารทั้งหมดในชุดได้รับการอัปโหลดแล้ว คลิก เสร็จสิ้น
 • ระบบจะประมวลเอกสารทั้งหมดในชุดและจะส่งคำแนะนำที่เหมาะสมหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดคืนมา เช่น:

  • ขนาดไฟล์ (>5MB) ข้อผิดพลาด
  • ข้อผิดพลาดของรูปแบบไฟล์ (ดูหน้าอัปโหลดเอกสารสำหรับรูปแบบที่สนับสนุน)
  • ระบบผิดพลาด

แก้ไขข้อผิดพลาดและดำเนินการต่อ เมื่อเอกสารทั้งหมดถูกอัปโหลดแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

หน้าเว็บ PSDU จะปรากฏขึ้นและคุณสามารถดำเนินการต่อได้โดย:
 • เลือกพัสดุอื่นจากรายการ PSDU
 • ปิดหน้าจัดการเอกสารหลังการจัดส่งในเบราว์เซอร์

ปิด