การลงทะเบียนบัญชีทางออนไลน์
เข้าถึงบัญชีแบบออนไลน์
สำหรับความช่วยเหลือในการเปิดบัญชี โปรดสอบถามข้อมูลวิธีการติดต่อ FedEx ผ่านทางอีเมล จดหมายและโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
เพื่อที่จะเข้าไปยัง fedex.com ต้องมีการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในระบบก่อน
• ชื่อและนามสกุล
• ที่อยู่อีเมล
• ที่อยู่ในการจัดส่ง
• หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
เมื่อท่านต้องการสร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้
• ทั้ง ID ผู้ใช้และรหัสผ่านต้องตรงตามอักษรตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก
• ID ผู้ใช้ต้องมีอักขระอย่างน้อย 6 ตัว
รหัสผ่านต้องใช้อักขระอย่างน้อย 8 ตัว และต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัว อักษรตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว และตัวเลขหนึ่งตัว
• กรุณาเก็บรักษา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ในสถานที่ปลอดภัย

เพื่อปกป้องความปลอดภัยให้กับข้อมูลของคุณ FedEx ได้พัฒนาแนวทางในการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้สำหรับการเข้าสู่ระบบ fedex.com ของคุณ:

• ID ผู้ใช้ต้องมีอักขระ 6 ตัวขึ้นไป

ID ผู้ใช้ที่ถูกต้อง: abc2def
ID ผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง: ab2cd

• รหัสผ่านต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัวหรือมากกว่านั้น

รหัสผ่านที่ถูกต้อง: Happy2Day
รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง: ab2cd

• รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัว อักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัว และตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว

รหัสผ่านที่ถูกต้อง: Happy2day, Happy2day2, Happyday2
รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง: sohappy, 12345678

• ทั้ง ID ผู้ใช้และรหัสผ่านต้องตรงตามอักษรตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

คุณสามารถสร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่านให้เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดหรืออักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือผสมทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรตัวพิมพ์เล็ก แต่คุณต้องพิมพ์ให้เหมือนกันตลอด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้าง ID ผู้ใช้เป็น Happy2Day คุณต้องพิมพ์เป็น Happy2Day โดยมี H ตัวใหญ่และ D ตัวใหญ่ตลอด การพิมพ์รหัสในรูปแบบต่อไปนี้คือการพิมพ์ ID ผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง: happy2day, HAPPY2DAY, Happy2day.

• รหัสผ่านสามารถมีอักขระเดียวกันอยู่ติดกันได้ไม่เกินสามตัวในแถวเดียวกัน

รหัสผ่านที่ถูกต้อง: Abcd222a, Aaab222a
รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง: abc2222a, aaaa222a

• รหัสผ่านต้องไม่มีชื่อบริษัทหรือที่อยู่อีเมล

ตัวอย่างการลงทะเบียน
ชื่อ: Jane
นามสกุล: Doe
ชื่อบริษัท: FedEx
เลขที่บัญชี: 123456789
อีเมล: jdoe@fedex.com

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการสร้างรหัสผ่านที่สามารถนำไปใช้ได้กับตัวอย่างการลงทะเบียนข้างต้น

รหัสผ่านที่ถูกต้อง: JD1234Fed, jand789Ex
รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง: afedex1jane, jdoe@fedex.com2day

คำถามลับและคำตอบลับ
คุณต้องสร้างคำถามลับและกำหนดคำตอบ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียน คำถามและคำตอบดังกล่าวนี้จะใช้เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของคุณ


ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุกกี้และเบราว์เซอร์

คุกกี้
FedEx ต้องใช้คุกกี้ ตามที่มีการกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ fedex.com เพื่อให้สามารถลงทะเบียนการเข้าสู่ระบบ fedex.com ได้ คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ยอมรับคุกกี้

ข้อกำหนดด้านเบราว์เซอร์
การเข้าสู่ระบบ fedex.com สนับสนุน Netscape Navigator เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไป และ Microsoft Internet Explorer เวอร์ชัน 6.0 ขึ้นไป

ปิด