รหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิต
รหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิตคืออะไร
โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อใช้ในการตรวจหารหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิตของคุณ หากคุณไม่สามารถอ่านรหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิตบนบัตรของคุณได้ โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตร

Visa, MasterCard, Discover, และ Diners Club
รหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิตคือหมายเลขสามหลักที่พิมพ์อยู่บนแถบลายเซ็นด้านหลังของบัตร Visa, MasterCard, Discover, และ Diners Club โดยอยู่ต่อท้ายจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิต

American Express
รหัสความปลอดภัยของบัตรเครดิตคือหมายเลขสี่หลักพิมพ์แบบไม่เป็นลายนูนอยู่ด้านบนหมายเลขบัญชีของคุณที่ด้านหน้าของบัตร

ปิด