การลงทะเบียนบัญชีทางออนไลน์

ข้อมูลเลขที่บัญชี

 
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
เมื่อคุณสร้างบัญชี FedEx คุณจะกลายเป็นเจ้าของและเป็นผู้ติดต่อหลักในการเรียกเก็บเงิน

บัญชีบริษัท
บริษัทของท่านต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจกับทางราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษีและมีหมายเลขทะเบียนบริษัทที่ยังไม่หมดอายุ

บริษัท
หากคุณกำลังจะเปิดบัญชีบริษัท คุณต้องระบุชื่อบริษัท

บัญชีบริษัท:

หมายเลขทะเบียนบริษัท : หมายเลขประจำตัวของบริษัทที่ได้รับจากทางการเมื่อทำการจดทะเบียนบริษัท

บัญชีส่วนบุคคล:

ที่อยู่
จำนวนอักขระสำหรับช่องกรอกที่อยู่ต้องไม่เกิน 30 ตัว

ระบบตรวจสอบบัตรเครดิต
เพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องของบัตรเครดิตของคุณ เราจะทำการตรวจสอบบัตรเครดิตของคุณด้วยการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณเป็นมูลค่า $1.00 ยอดเงินดังกล่าวที่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีหักจากบัตรเครดิตของคุณแต่อย่างใด

ข้อมูลบัตรเครดิต
กรอกข้อมูลบัตรเครดิตที่จะเชื่อมโยงกับบัญชี FedEx นี้เพื่อเรียกเก็บค่าจัดส่ง

ข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต
ถ้าที่อยู่การเรียกเก็บเงินสำหรับบัตรเครดิตของคุณตรงกับที่อยู่ที่คุณให้ไว้ในข้อมูลสำหรับการติดต่อ ให้คลิกเลือกที่ช่อง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่อยู่ที่เหมือนกันแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หรือให้ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์สำหรับบัตรเครดิต

ปิด