Print   Tisk    Zavřít okno
Online Account Registration
Údaje o účtu

Kontaktní údaje
S vytvořením účtu FedEx se stáváte jeho vlastníkem a primární fakturačním kontaktem.

Obchodní účet
Vaše společnost musí být zapsaná v obchodním rejstříku jako právnická osoba a musí mít platné identifikační číslo.

Společnost
Při otevírání obchodního účtu je vyžadován název společnosti

Obchodní účty:


Identifikační číslo
.: Oficiální identifikační číslo přidělené při zapsání společnosti.

Daňové ID
Jedinečné identifikační číslo společnosti pro daňové účely. DIČ ve Švýcarsku, a finanční ID ve Španělsku a Itálii).

DIČ:
Alfanumerické registrační číslo s maximálně 15 znaky.Zadáváte-li DIČ, musí obsahovat první 2 písmena identifikující příslušnou zemi.


Složení DIČ


Členský stát
Složení
Formát*


AT-Rakousko
ATU99999999
9 znaků v celku


BE-Belgie
BE0999999999
10 čísel v celku


CZ-Česká republika
CZ99999999 nebo
CZ999999999 nebo
CZ9999999999
8, 9 nebo 10 číslic v celku


DE-Německo
DE999999999
9 číslic v celku


DK-Dánsko
DK99 99 99 99
2 číslice v 4 celcích


EE-Estónsko
EE999999999
9 číslic v celku


ES-Španělsko
ESX9999999X
9 znaků v celku


FI-Finsko
FI99999999
8 číslic v celku


FR-Francie
FRXX 999999999
2 znaky v celku, 9 číslic v celku


GB-Velká Británie
GB999 9999 99 nebo
GB999 9999 99 999 nebo
GBGD999 nebo
GBHA999
3 číslice v celku, 4 číslice v celku a 2 číslice v celku nebo následují 3 znaky v celku, nebo 5 znaků v celku


HU-Maďarsko
HU99999999
8 číslic v celku


IE-Irsko
IE9S99999L
8 znaků v celku


IT-Itálie
IT99999999999
11 číslic v celku


LT-Litva
LT999999999 nebo
LT999999999999
9 číslic v celku nebo 12 číslic v celku


LU-Lucembursko
LU99999999
8 číslic v celku


LV-Lotyšsko
LV99999999999
11 číslic v celku


NL-Nizozemí
NL999999999B99
12 znaků v celku


PL-Polsko
PL9999999999
10 číslic v celku


SE-Švédsko
SE999999999999
12 čísel v celku
 
 
 

Poznámky:

*. Formát kromě 2 písmen předpony
9: číslice
X: písmeno nebo číslice
S: písmeno, číslice, „+“ or „*“
L: písmeno
 
Osobní účty:
 
Daňové ID: Jedinečné identifikační číslo pro daňové účely pro soukromé osoby. (Finanční ID ve Španělsku a Itálii).
 
Adresa
Počet znaků v polích adresy nesmí překročit celkem 30.
 
Autorizace kreditní karty
Abychom mohli ověřit vaši kreditní kartu, provedeme její autorizaci v hodnotě 1 USD. Částka autorizace nebude nikdy z kreditní karty odečtena.
 
Údaje na kreditní kartě
Zadejte údaje na vaší kreditní kartě, které budou asociované s účtem FedEx, pro účtování poplatků za odeslání.

Fakturační údaje kreditní karty
Jestliže se shoduje fakturační adresa kreditní karty s kontaktní adresou, klikněte na políčko, aby se automaticky vyplnila pole shodnými údaji, nebo zadejte poštovní adresu pro kreditní kartu.

Ověření kreditní karty
Touto autorizací se ověřuje, zda se fakturační adresa a telefonní číslo, které jste zadali, shodují s údaji o kreditní kartě poskytnuté bankou (platí pouze pro Velkou Británii)

Zavřít okno