Registratie online klantnummer
Krijg online toegang

Voor hulp bij het openen van een account kunt u kijken bij Klantenservice hoe u met FedEx contact op kunt nemen via e-mail, post of telefoon.

Gegevens contactpersoon
 
Voor toegang tot fedex.com moet de volgende informatie worden opgeslagen:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Verzendadres
 • Telefoonnummer

Inloggegevens

Als u een gebruikerscode en wachtwoord aanmaakt, let u dan op het volgende:

 • Gebruikerscode en Wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig
 • Gebruikerscode en wachtwoord moeten beide uit minimaal 6 tekens bestaan
 • Het wachtwoord moet met een letter beginnen en moet minimaal één cijfer of speciaal teken bevatten (dit mag niet het laatste teken zijn)
 • Bewaar uw gebruikerscode en Wachtwoord op een veilige plaats
 
Voor uw veiligheid heeft FedEx de volgende beveiligingsrichtlijnen ontwikkeld voor uw fedex.com login:
 

 • Gebruikerscode en wachtwoord moeten beide uit minimaal 6 tekens bestaan
 
Geldige gebruikerscode of wachtwoord: abc2def
Ongeldige gebruikerscode of wachtwoord: ab2cd

 
 • Wachtwoord moet ten minste één cijfer en één letter bevatten
 
Geldig wachtwoord: happy2day, happy2day2, happy2, 2happy, 12345a
Ongeldig Wachtwoord:sohappy, 123456
 
 • Gebruikerscode en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig
 
U kunt zowel hoofdletters als kleine letters in uw gebruikerscode en wachtwoord opnemen, maar u moet ze daarna altijd op exact dezelfde manier invoeren.
 
Is uw gebruikerscode bijvoorbeeld Happy2Day, dan moet u altijd Happy2Day intypen, dus met de hoofdletters H en D. De volgende varianten zouden ongeldig zijn: happy2day, HAPPY2DAY, Happy2day.
 
 • In het wachtwoord kunnen dezelfde tekens maximaal drie keer achter elkaar worden gebruikt.
 
Geldig wachtwoord: abc222a, aaa222a
Ongeldig wachtwoord: abc2222a, aaaa222a

 
 • In het wachtwoord kan niet de volledige bedrijfsnaam of het e-mailadres worden opgenomen.
 
Voorbeeld registratie-informatie
Voornaam: Jane
Achternaam: Doe
Bedrijfsnaam: FedEx
Klantnummer: 123456789
E-mailadres: 
jdoe@fedex.com
 
Met deze voorbeeld registratie-informatie geldt bijvoorbeeld:
 

Geldig wachtwoord: JD1234Fed, jand789Ex, J12345d, fed88ex
Ongeldig wachtwoord: afedex1jane, jdoe@fedex.com2day

 
Geheime vraag en geheim antwoord
 • Als onderdeel van het registratieproces moet u een geheime vraag instellen en het antwoord invullen. De vraag en het antwoord worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen.
 
 
Cookies en browservereisten
 
Cookies
Zoals vermeld in de Gegevensbescherming op fedex.com, maakt FedEx gebruik van cookies. Om te kunnen registreren voor fedex.com Login moet uw browser cookies accepteren.
 
Browservereisten
Een fedex.com login ondersteunt Netscape Navigator versie 6.0 en hoger en Microsoft Internet Explorer versies 6.0 en hoger.


Venster sluiten