Print   Skriv ut    Lukk vindu
Kontoregistrering på nett - FedEx

Få tilgang på nett


For hjelp ved åpning av en konto, ta kontakt med kundestøtte for måter du kan kontakte FedEx på via e-post, vanlig post eller telefon.

Kontaktinformasjon

For å få tilgang til fedex.com, må følgende informasjon lagres:
• For- og etternavn
• E-postadresse
• Leveringsadresse
• Telefonnummer

Påloggingsinformasjon
Vær oppmerksom på følgende når du oppretter bruker-ID og passord:
• Både bruker-ID og passord skiller mellom små og store bokstaver
• Bruker-ID og passord må begge inneholde minst seks tegn
• Passordet må begynne med en bokstav og inneholde minst ett siffer eller spesialtegn, men ikke som siste tegn
• Oppbevar bruker-ID-en og passordet på et trygt sted

For din egen sikkerhet har FedEx utarbeidet følgende sikkerhetsretningslinjer for fedex.com-pålogging:
 
• Bruker-ID og passord må begge inneholde minst seks tegn eller mer

Gyldig bruker-ID eller passord: abc2def
Ugyldig bruker-ID eller passord: ab2cd
 
• Passordet må inneholde minst ett siffer og én bokstav

Gyldig passord: happy2day, happy2day2, happy2, 2happy, 12345a
Ugyldig passord: såglad, 123456
 
• Bruker-ID og passord skiller mellom små og store bokstaver

Bruker-ID-en og passordet kan inneholde bare små bokstaver, bare store bokstaver eller en blanding av små og store bokstaver, men du må alltid skrive dem inn på samme måte.
 
Hvis du for eksempel oppretter bruker-ID-en «Glad1Dag», må du alltid skrive den inn som «Glad1Dag», med stor G og stor D. Følgende skrivemåter vil være ugyldige: glad1dag, GLAD1DAG, Glad1dag.
 
• Passordet kan ikke inneholde mer enn tre like tegn på rad.

Gyldig passord: abc222a, aaa222a
Ugyldig passord: abc2222a, aaaa222a
 
• Passordet kan ikke inneholde hele bedriftsnavnet eller e-postadressen.
 
Eksempel på registreringsinformasjon
Fornavn: Kari
Etternavn: Nordmann
Bedriftsnavn: FedEx
Kontonummer: 123456789
E-postadresse: jdoe@fedex.com
 
For denne prøveregistreringsinformasjonen gjelder følgende eksempler:
 
Gyldig passord: JD1234Fed, jand789Ex, J12345d, fed88ex
Ugyldig passord: afedex1jane, jdoe@fedex.com2day
 
Hemmelig spørsmål og hemmelig svar
• Som en del av registreringsprosessen må du opprette et hemmelig spørsmål og oppgi svaret. Dette spørsmålet og svaret brukes for å bekrefte identiteten din.
 
 
Krav til nettleser og informasjonskapsler
 
Informasjonskapsler
Som beskrevet i fedex.coms personvernregler bruker FedEx informasjonskapsler. Du må angi at nettleseren din skal godta informasjonskapsler for å registrere en fedex.com-pålogging.
 
Krav til nettleser
En fedex.com-pålogging støtter Netscape Navigator versjon 6.0 og nyere samt Microsoft Internet Explorer versjon 6.0 og nyere.

Lukk vindu