Print   Skriv ut    Lukk vindu
ID-nummer for kredittkort - FedEx
Hva er sikkerhetskoden for et kredittkort?
Les nedenfor for å finne sikkerhetskoden for kredittkortet ditt. Du må kontakte utstedende bank dersom du ikke kan lese ID-nummeret på kredittkortet.

Visa, MasterCard, Discover og Diners Club
Kredittkortets ID-nummer er det tresifrede tallet som står på signaturfeltet på baksiden av Visa-, MasterCard-, Discover- og Diners Club-kort. Det står like etter kontonummeret for kredittkortet.

American Express
Kredittkortets sikkerhetskode er det firesifrede, ikke-pregede nummeret som er trygt over ditt kontonummer foran på kortet.

Lukk vindu