Print   Skriv ut    Lukk vindu
Kontoregistrering på nett - FedEx

Kontoinformasjon


Kontaktinformasjon
Når du oppretter en FedEx-konto, blir du angitt som eier og primær faktureringskontakt.

Bedriftskonto
Selskapet ditt må registreres som bedrift hos myndighetene og få tildelt et gyldig organisasjonsnummer.

Bedrift
Hvis du åpner en bedriftskonto, må du oppgi bedriftens navn.   

Bedriftskonti:

Bedriftens registreringsnummer : Offisielt ID-nummer når et selskap registrerer virksomheten.

Skatte-ID: Unik ID-nummer for skatteformål for bedrifter. (MVA-nr. i Sveits, og skatte-ID i Spania og Italia).

(MVA-nr.: Alfanumerisk registreringsnummer på opptil 15 tegn.  Når du oppgir MVA-nummeret, må det inneholde de første 2 bokstavene som viser det respektive landet.Oppbyggingen av MVA-identifikasjonsnummer. 

Medlemsland
Struktur
Format*

AT-Østerrike
ATU99999999
1 blokk på 9 tegn

BE-Belgia
BE0999999999
1 blokk på 10 sifre

     
 
     
 
CZ-Den tsjekkiske republikken
CZ99999999 eller
CZ999999999 eller
CZ9999999999
1 blokk med enten 8, 9 eller 10 sifre

DE-Tyskland
DE999999999
1 blokk på 9 sifre

DK-Danmark
DK99 99 99 99
4 blokk på 2 sifre

EE-Estland
EE999999999
1 blokk på 9 sifre

     
 
ES-Spania
ESX9999999X
1 blokk på 9 tegn

FI-Finland
FI99999999
1 blokk på 8 sifre

FR-Frankrike
FRXX 999999999
1 blokk på 2 tegn, 1 blokk på 9 sifre

GB-Storbritannia
GB999 9999 99 eller
GB999 9999 99 9999 eller
GBGD999 eller
GBHA999
1 blokk på 3 sifre, 1 blokk på 4 sifre og 1 blokk på 2 sifre; eller ovennevnte etterfulgt av en blokk på 3 sifre; eller 1 blokk på 5 tegn

HU-Ungarn
HU99999999
1 blokk på 8 sifre

IE-Irlanad
IE9S99999L
1 blokk på 8 tegn

IT-Italia
IT99999999999
1 blokk på 11 sifre

LT-Litauen
LT999999999 eller
LT999999999999
1 blokk på 9 tegn, 1 blokk på 12 sifre

LU-Luxembourg
LU99999999
1 blokk på 8 sifre

LV-Latvia
LV99999999999
1 blokk på 11 sifre

     
 
NL- Nederland
NL999999999B99
1 blokk på 12 tegn

 
 
PL-Polen
PL9999999999
1 blokk på 10 sifre

     
SE-Sverige
SE999999999999
1 blokk på 12 sifre
     
         

Kommentarer:

*: Format utelukker alfa-prefiks på 2 bokstaver
9: Et siffer
X: Et bokstav eller et siffer
S: En bokstav; et siffer; "+" eller "*"
L: En bokstav

Personlige konti:

Skatte-ID: Unikt ID-nummer for skatteformål for individer. (Skatte-ID i Spania og Italia).

Adresse
Antall tegn for de kombinerte Adresse-feltene må ikke overskride 30.

Kredittkortautorisasjon
For å validere kredittkortet ditt, vil vi utføre en autorisasjon av kredittkortet ditt for tilsvarende beløp på USD 1. Det autoriserte beløpet vil aldri trekkes fra kredittkortet ditt.

Kredittkortopplysninger
Oppgi kredittkortinformasjonen som vil knyttes til denne FedEx-kontoen for fakturering av gebyrer forbundet med varefrakt.

Informasjon for kredittkortfakturering
Hvis faktureringsadressen for kredittkortet ditt ikke stemmer overens med adressen du har oppgitt i Kontaktinformasjon, må du klikke på boksen med markøren for automatisk å fylle ut feltene med samme informasjon. Eventuelt må du oppgi postadressen for kredittkortet.

Kredittkortverifisering
Denne autorisasjonen brukes til å verifisere at faktureringsadressen og telefonnummeret du har oppgitt stemmer med informasjonen banken har knyttet til kredittkortopplysningene som er gitt (aktuelt bare for Storbritannia).

Lukk vindu