Print   Druku    Zamknij okno
Rejestracja konta online
Uzyskaj dostęp online

Aby uzyskać pomoc przy otwieraniu konta, prosimy skontaktować się zBiurem Obsługi Klienta, aby otrzymać informację o sposobie kontaktu z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefon.

Informacje kontaktowe
 
Aby uzyskać dostęp do fedex.com, zapisane muszą zostać poniższe informacje:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres do wysyłki
 • Numer telefonu

Informacje na temat loginu

W trakcie tworzenia numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła, prosimy stosować się do poniższych zaleceń:
 • Pisownia numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła uwzględnia wielkie i małe litery
 • Zarówno numer identyfikacyjny użytkownika, jak i hasło muszą mieć co najmniej po sześć znaków
 • Hasło musi rozpoczynać się na literę i zawierać przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny (ta cyfra lub znak specjalny nie mogą znaleźć się na końcu hasła)
 • Proszę przechowywać numer identyfikacyjny użytkownika i hasło w bezpiecznym miejscu
 
Dla bezpieczeństwa użytkowników FedEx ustalił następujący regulamin Login FedEx.com:
 
 • Numer identyfikacyjny użytkownika i hasło muszą zawierać po co najmniej sześć znaków
 
Prawidłowy numer identyfikacyjny użytkownika lub hasło: abc2def
Nieprawidłowy numer identyfikacyjny użytkownika lub hasło: ab2cd
 
 • Hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę i jedną literę
 
Przykład prawidłowego hasła: happy2day, happy2day2, happy2, 2happy, 12345a
Przykład nieprawidłowego hasła: sohappy, 123456
 
 • Pisownia numeru identyfikacyjnego użytkownika i hasła uwzględnia wielkie i małe litery
 
Numer identyfikacyjny użytkownika i hasło mogą składać się tylko z wielkich lub tylko z małych lub z wielkich i małych liter, ale należy je wpisywać zawsze w ten sam sposób.
 
Tzn. że jeśli numer użytkownika został określony jako Happy2Day, to należy go zawsze wpisywać w tej samej postaci jako Happy2Day (litery H i D są wielkie). Jeśli przy logowaniu napiszesz: happy2day, HAPPY2DAY, Happy2day, będzie to nieprawidłowe.
 
 • W ramach hasła ten sam znak nie może występować częściej niż trzy razy z rzędu
 
Prawidłowe hasło: abc222a, aaa222a
Nieprawidłowe hasło: abc2222a, aaaa222a
 
 • Hasło nie może zawierać pełnej nazwy firmy lub adresu e-mail.
 
Przykład informacji zachowywanej przy rejestracji
Imię: Jane
Nazwisko: Doe
Nazwa firmy: FedEx
Numer konta: 123456789
Adres e-mail:  jdoe@fedex.com
 
Przykłady odnoszące się do powyższych danych:
 
Prawidłowe hasło: JD1234Fed, jand789Ex, J12345d, fed88ex
Nieprawidłowe hasło: afedex1jane, jdoe@fedex.com2day
 
Poufne pytanie i poufna odpowiedź
 • Częścią procesu rejestracji jest ustalenie pytania zadawanego w celu identyfikacji i odpowiedzi na nie. Pytanie i odpowiedź służą potwierdzeniu tożsamości użytkownika.
 
 
Wymagania systemowe dotyczące ciasteczek i przeglądarki
 
Ciasteczka
Jak wspomniano w zasadach polityki prywatności systemu fedex.com, FedEx stosuje ciasteczka. Aby zarejestrować się jako użytkownik systemu fedex.com, należy ustawić przeglądarkę tak, by akceptowała ciasteczka.
 
Przeglądarka - wymagania systemowe
System fedex.com Login obsługuje przeglądarki Netscape Navigator (wersja 6.0 i wyżej) oraz Microsoft Internet Explorer (wersja 6.0 i wyżej).

Zamknij okno