Print   Druku    Zamknij okno
Numer identyfikacyjny karty kredytowej
Co to jest kod bezpieczeństwa karty kredytowej?
Aby znaleźć kod bezpieczeństwa karty kredytowej na swojej karcie, prosimy przeczytać poniższe informacje. Jeśli nie możesz odczytać numeru identyfikacyjnego swojej karty kredytowej, musisz skontaktować się z bankiem, który ją wydał.
 
Visa, MasterCard, Discover i Diners Club
Numer identyfikacyjny karty kredytowej znajduje się na pasku podpisu na tylnej stronie kart Visa, MasterCard, Discover i Diners Club, tuż za numerem konta karty kredytowej.
 
American Express
Kod bezpieczeństwa karty kredytowej to czterocyfrowy, nietłoczony numer wydrukowany powyżej numeru konta na przedniej stronie karty. 


Zamknij okno