Print   Druku    Zamknij okno
Rejestracja konta online
Informacje dotyczące konta

Informacje kontaktowe

Po utworzeniu konta FedEx, stajesz się właścicielem i głównym kontaktem w kwestiach dotyczących wystawiania rachunków.

Konto firmowe
Twoja firma musi być zarejestrowana formalnie zgodnie z regulacjami Twojego rządu i władz podatkowych oraz posiadać prawidłowy numer rejestracji firmy.

Firma
Jeśli otwierasz konto firmowe, wymagana jest nazwa firmy.  

Konta firmy:

 
Nr rejestracji firmy .: Oficjalny numer identyfikacyjny przydzielany w momencie rejestracji firmy.
 
Numer identyfikacji podatkowej: Unikalny numer identyfikacyjny do celów podatkowych dla firm. (nr VAT w Szwajcarii, oraz Fiskalny ID w Hiszpanii i Włoszech).
 
Numer płatnika VAT: Alfanumeryczny kod rejestracji do 15 znaków.  Numer VAT musi zaczynać się od 2 liter, które oznaczają kraj.

Struktura numeru identyfikacyjnego VAT


Kraj członkowski
Struktura
Format*


AT-Austria
ATU99999999
1 ciąg 9 znaków


BE-Belgia
BE0999999999
1 ciąg 10 cyfr


CZ-Czechy
CZ99999999 lub
CZ999999999 lub
CZ9999999999
1 ciąg 8, 9 lub 10 cyfr


DE-Niemcy
DE999999999
1 ciąg 9 cyfr


DK-Dania
DK99 99 99 99
4 ciągi po 2 cyfry


EE-Estonia
EE999999999
1 ciąg 9 cyfr


ES-Hiszpania
ESX9999999X
1 ciąg 9 znaków


FI-Finlandia
FI99999999
1 ciąg 8 cyfr


FR-Francja
FRXX 999999999
1 ciąg 2 znaków, 1 ciąg 9 cyfr


GB-Wielka Brytania
GB999 9999 99 lub
GB999 9999 99 999 lub
GBGD999 lub
GBHA999
1 ciąg 3 cyfr, 1 ciąg 4 cyfr i 1 ciąg 2 cyfr; lub powyższe, po którym następuje 1 ciąg 3 cyfr; lub 1 ciąg 5 znaków


HU-Węgry
HU99999999
1 ciąg 8 cyfr


IE-Irlandia
IE9S99999L
1 ciąg 8 znaków


IT-Włochy
IT99999999999
1 ciąg 11 cyfr


LT-Litwa
LT999999999 lub
LT999999999999
1 ciąg 9 cyfr lub 1 ciąg 12 cyfr


LU-Luksemburg
LU99999999
1 ciąg 8 cyfr


LV-Łotwa
LV99999999999
1 ciąg 11 cyfr


NL-Holandia
NL999999999B99
1 ciąg 12 znaków


PL-Polska
PL9999999999
1 ciąg 10 cyfr


SE-Szwecja
SE999999999999
1 ciąg 12 cyfr
 
 
 
Uwagi:
*: Format wyklucza prefiks złożony z 2 liter
9: Cyfra
X: Jedna litera lub jedna cyfra
S: Jedna litera; jedna cyfra; „+” lub „*”
L: Jedna litera
 
Konta osobiste:
 
Numer identyfikacji podatkowej: Unikalny numer identyfikacyjny do celów podatkowych dla osób prywatnych. (Fiskalny ID w Hiszpanii i Włoszech).
 
Adres
Liczba znaków we wszystkich polach adresu nie może przekraczać 30.
 
Autoryzacja karty kredytowej
Aby zatwierdzić swoją kartę kredytową, należy przeprowadzić autoryzację karty kredytowej na kwotę 1 $. Autoryzowana kwota nigdy nie zostania potrącona z Twojego konta.
 
Informacje o karcie kredytowej
Wprowadź informacje o karcie kredytowej, które zostaną przypisane do tego konta FedEx, w celu fakturowania kosztów przesyłek.

Informacje do fakturowania karty kredytowej
Jeśli adres do fakturowania Twojej karty kredytowej jest tożsamy z adresem, który podałeś w informacjach kontaktowych, kliknij kursorem na pole w celu automatycznego wypełnienia pól informacjami lub wpisz adres korespondencyjny dla karty kredytowej.

Weryfikacja karty kredytowej
Ta autoryzacja służy weryfikacji, czy wpisany przez Ciebie adres do fakturowania oraz numer telefonu są zgodne z informacjami, które bank przypisał przedstawionym informacjom o karcie kredytowej (stosuje sie tylko w Wielkiej Brytanii).

Zamknij okno