ID-nummer för kreditkort
Vad är ett kreditkorts säkerhetskod?
Anvisningar för hur du hittar ditt kreditkorts säkerhetskod finns nedan. Om du inte kan läsa ditt kreditkorts ID-nummer måste du kontakta banken som utfärdade kortet.
 
Visa, MasterCard, Discover och Diners Club
Kreditkortets ID-nummer är ett tresiffrigt nummer som tryckts på underskriftsfältet omedelbart efter kreditkortets kontonummer på baksidan av VISA, MasterCard, Discover och Diners Club.
 
American Express
Kreditkortets säkerhetskod är det fyrsiffriga, icke-präglade numret som tryckts ovanför ditt kontonummer på framsidan av ditt kort. 

Stäng fönstret