Kontoregistrering online
Få online-åtkomst

Om du vill få hjälp med att öppna ett konto finns det hos kundtjänst flera sätt du kan kontakta FedEx på, via e-post, vanlig post eller telefon.

Kontaktinformation
 
För att få tillgång till fedex.com måste följande information lagras:
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Leveransadress
 • Telefonnummer
 
Inloggningsinformation

När du skapar ditt användar-ID och lösenord ber vi dig tänka på följande:
 • Både användar-ID och lösenord är skiftlägeskänsliga
 • Användar-ID och lösenord måste båda bestå av minst sex tecken
 • Lösenordet måste börja med en bokstav och innehålla minst en siffra eller ett specialtecken som inte står som sista tecken
 • Förvara ditt användar-ID och lösenord på ett säkert ställe
 
För din egen säkerhet har FedEx tagit fram följande säkerhetsanvisningar för din fedex.com-inloggning:
 
 • Både användar-ID och lösenord måste innehålla minst sex tecken
 
Giltigt användar-ID eller lösenord: abc2def
Ogiltigt användar-ID eller lösenord: ab2cd
 
 • Lösenordet måste innehålla minst en siffra och en bokstav
 
Giltigt lösenord: happy2day, happy2day2, happy2, 2happy, 12345a
Ogiltigt lösenord:sohappy, 123456
 
 • Användar-ID och lösenord är skiftlägeskänsliga
 
Ditt användar-ID och lösenord kan bestå av endast gemener eller endast versaler eller av både och, men du måste alltid skriva dem på samma sätt.
 
Om du t.ex. skriver ditt användar-ID som Happy2Day måste du alltid skriva det med stort H och stort D, följande exempel skulle inte vara giltiga som användar-ID: happy2day, HAPPY2DAY, Happy2day.
 
 • Lösenord får inte ha mer än tre förekomster av samma tecken i rad
 
Giltigt lösenord: abc222a, aaa222a
Ogiltigt lösenord: abc2222a, aaaa222a
 
 • Lösenordet får inte innehålla hela företagsnamnet eller e-postadressen
 
Exempel på registreringsuppgifter
Förnamn: Jane
Efternamn: Doe
Företagsnamn: FedEx
Kontonummer: 123456789
E-postadress:  jdoe@fedex.com
 
Dessa uppgifter har använts i exemplen nedan:
 
Giltigt lösenord: JD1234Fed, jand789Ex, J12345d, fed88ex
Ogiltigt lösenord: afedex1jane, jdoe@fedex.com2day
 
Hemlig fråga och hemligt svar
 • Som en del av registreringsprocessen ombeds du att skapa en hemlig fråga med ett svar. Frågan och svaret används för att bekräfta din identitet.
 
 
Krav för cookies och webbläsare
 
Cookies
FedEx använder sig av cookies, vilket anges i sekretesspolicyn på fedex.com. För att kunna registrera dig för fedex.com Login måste du ställa in din webbläsare så att den accepterar cookies.
 
Krav på webbläsare
En fedex.com-inloggning stöder Netscape Navigator version 6.0 och senare samt Microsoft Internet Explorer version 6.0 och senare.

Stäng fönstret