Kontoregistrering online
Företagskonton: 

Skatte-ID:
Unikt identifieringsnummer för skattesyften för företag.
 
Momsnr: Alfanumeriskt registreringsnummer med upp till 15 tecken.  När momsnumret anges måste det innehålla de två första bokstäverna som identifierar respektive land.
 
Organisationsnummer: Officiellt registreringsnummer som tilldelas när ett företag registrerar verksamheten.
 
Personliga konton:
 
Skatte-ID: Unikt identifieringsnummer för skattesyften för privatpersoner.


Stäng fönstret