Print   Print    Close
WLCS Help
FedEx® Email/Online-etiketprogram er designet til at gøre det hurtigt og nemt for brugeren at logge ind, vælge en forsendelse, der skal behandles, udskrive den tilknyttede etiket og overdrage forsendelsen til FedEx.
Informationen, der er tilknyttet til forsendelsen, såsom servicetype, destinationsadresse, modtagernavn osv., er allerede blevet udfyldt af modtageren.
Generelt gør dette det meget nemt for brugere af FedEx Email/Online-etiketprogrammet at behandle forsendelsen uden problemer.
 
Dette afsnit i Hurtig hjælp til FedEx Email/Online-etiketprogrammet dækker de følgende emner:
 
 
 
Behandling af FedEx Email/Online-etiketter
 
Ekspedition af FedEx Email/Online® etiketter omfatter de følgende trin:
 
 1. Få adgang til det medfølgende e-mail-link eller den tilknyttede id- og passwordkombination.
 2.  
 3. Brug et øjeblik på at gennemse skærmen Gennemse din FedEx-etiket for at sikre, at du har kendskab til programmiljøet.
 4.  
 5. (Valgfrit) Hvis der er flere afventende forsendelser, skal du vælge den ønskede afventende etiket fra Afventende etiketter for at få vist afsnittene Gennemse og udskriv etiket samt Se/Redigér forsendelsesoplysninger for den specifikke forsendelse, eller vælg knappen Udskriv alle etiketter nedenfor afsnittet for at udskrive alle tilgængelige, afventende etiketter (kun tilgængelig, hvis alle afventende forsendelser er amerikanske, nationale forsendelser uden tilknyttede dokumenter).
 6.  
 7. Bemærk, om der er indledende anvisninger eller personlige meddelelser fra anmoder/modtager øverst på skærmen, som giver brugeren kontaktoplysninger om modtageren, hvis brugeren enten anmoder om annullering af en forsendelse eller ændring af forsendelsesoplysninger, der ikke kan redigeres i programmet.
 8.  
 9. Vær opmærksom på datoen for Adgang til etiket indtil i afsnittet Etiketoplysninger, som fortæller brugeren hvor længe Email/Online-etiketprogrammet vil lade brugeren udsætte ekspeditionen af forsendelsen.
 10.  
 11. (Valgfri) Vælg links anført under Dokumenter fra anmoder for at se/udskrive medfølgende dokumentation, hvis der er noget.
 12.  
 13. Bekræft, at alle oplysninger i området Gennemse og udskriv etiket er nøjagtige. Hvis ændringer er nødvendige, skal du foretage redigeringer i programmet, hvor det er muligt, eller kontakte modtageren og bede vedkommende om at ændre forsendelsesoplysningerne, der ikke kan redigeres i programmet.
 14.  
 15. For internationale forsendelser:
  • Gennemse oplysningerne og giv tilbagemeldinger, hvor det er påkrævet/eller foretag valg i afsnittet Se/Redigér forsendelsesoplysninger -- herunder forsendelsesoplysninger som pakkeoplysninger, supplerende vareoplysninger eller returvareoplysninger samt etiketoplysninger, forsendelsesdokumenter, vare-/eksport-/toldoplysninger og/eller returvareoplysningsmuligheder, der kan være gældende, og som er at finde på skærmens nederste halvdel. Hvis ændringer er nødvendige, skal du foretage redigeringer i programmet, hvor det er muligt, eller kontakte modtageren og bede vedkommende om at ændre forsendelsesoplysningerne, der ikke kan redigeres i programmet.
  •  
  • Vælg en forsendelsesdato (op til 10 arbejdsdage i fremtiden).
 16.  
 17. Klik på knappen Klargør etiket nederst på skærmen for at fortsætte med etiketproduktionsprocessen. For amerikanske og canadiske nationale forsendelser uden tilknyttede dokumenter eller redigerbare forsendelsesoplysninger/muligheder, kan brugerne fortsætte direkte med at vælge knappen Udskriv etiket og påbegynde etiketudskrivningsprocessen.
 18.  
 19. (Valgfri) Vælg eventuelle tilknyttede/foreslåede forsendelsesdokumenter, der skal udskrives sammen med etiketten.
 20.  
 21. (Valgfri) Vælg den ønskede udskrivningsmetode. (Oplysninger om de forskellige muligheder er at finde i afsnittet Udskriv dine etiketter i Hurtig hjælp).

  Bemærk: Nye brugere af Email/Online-etiketter , der skal udskrive deres etiket(ter) på deres laserprintere kan generelt springe valgprocessen til udskrivningsmetoden over. Standardindstillingen for udskrivningsmetode er "Generér forsendelsesetiketter på almindeligt papir, der udskrives én ad gangen".
 22.  
 23. Klik på knappen Udskriv etiket nederst på skærmen Fuldfør din FedEx-etiket og påbegynd etiketudskrivningsprocessen.
 24.  
 25. Når du er færdig med etiketudskrivningsprocessen, skal du vælge den bedste måde at overdrage forsendelsen/forsendelserne til FedEx på og fortsætte i henhold hertil.
 
Tilbage til toppen.
 
 
 
Tidsbegrænsninger, tidsplan for gennemførelse og planlægning
 
En dato, der indikerer den resterende tid for en bruger til at påbegynde behandlingen af forsendelser, er tilgængelig under Adgang til etiket indtil i afsnittet Etiketoplysninger på skærmen Gennemse og udskriv dine etiketter i programmet.
 
Når en Email/Online-etiketforsendelse er blevet behandlet, har brugeren yderligere fem (5) dage til at få adgang til eller til igen at udskrive etiketten, hvis det første forsøg ikke lykkedes, eller hvis den udskrevne etiket er blevet beskadiget.
 
Efter at have fuldført etiketudskrivningsprocessen uden problemer, skal der tages højde for visse overvejelser, når du vælger den bedste måde at overdrage forsendelsen/forsendelserne til FedEx på.
 
Hvis forsendelsen forsendes via en FedEx Express® servicetype:
 
Det kan være nemmest og mest praktisk for Email/Online-etiketbrugeren at aflevere deres behandlede forsendelse (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) på det nærmeste FedEx-autoriserede forsendelsescenter. Knappen "Afleveringssteder" i afsnittet Aflevering/Afhentning i programmet kan hjælpe brugeren med at finde det nærmeste afleveringssted.
 
ELLER
 
Hvis brugeren har en fast planlagt FedEx Express® afhentning kan de overdrage FedEx Email/Online-etiketforsendelsen (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) til deres FedEx Express® kurer, når vedkommende ankommer på det faste, planlagte tidspunkt.
 
ELLER
 
Visse FedEx Email/Online-etiketbrugere vil have mulighed for, efter modtagerens ønske, at Planlægge en afhentning, når de har udskrevet deres forsendelsesetiket. For at kunne benytte sig af denne mulighed skal brugeren sørge for, at deres pakke (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) er klar til at overdrage til FedEx Express® kureren før planlægning af afhentningen.
 
Bemærk: For at kunne planlægge afhentning samme dag for FedEx Express® forsendelser, skal brugerens anmodede afhentningstidspunkt være tilgængeligt og pakken skal være klar forud for forsøget med at planlægge afhentningen.
 
Hvis forsendelsen afsendes med FedEx Ground® Service fra et kommercielt serviceafhentningssted:
 
Det kan være nemmest og mest praktisk for Email/Online-etiketbrugeren at aflevere deres behandlede forsendelse (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) på det nærmeste FedEx-autoriserede forsendelsescenter. Knappen "Afleveringssteder" med afsnittet Aflevering/Afhentning i programmet kan hjælpe dig med at finde det nærmeste afleveringssted.
 
ELLER
 
Hvis brugeren har en fast planlagt FedEx Ground-afhentning kan de overdrage FedEx Email/Online-etiketforsendelsen (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) til deres FedEx Ground-chauffør, når vedkommende ankommer på det faste, planlagte tidspunkt.
 
ELLER
 
Visse FedEx Email/Online-etiketbrugere vil få mulighed for, efter modtagerens ønske, at Planlægge en afhentning, når de har udskrevet deres forsendelsesetiket. For at kunne benytte sig af denne mulighed skal brugeren sørge for, at deres pakke (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) er klar til at overdrage til FedEx Ground-chaufføren før planlægning af afhentningen. FedEx Ground-afhentninger kan planlægges til så hurtigt som den næste arbejdsdag.
 
Hvis forsendelsen afsendes med FedEx Ground® Service fra et boligserviceafhentningssted (kun USA og Canada):
 
Email/Online-etiketforsendelser, der falder inden for denne kategori skal afleveres (med den udskrevne etiket korrekt påklæbet) på det nærmeste FedEx-autoriserede forsendelsescenter. Knappen "Afleveringssteder" i programmet kan hjælpe dig med at finde det nærmeste afleveringssted.
 
Tilbage til toppen.
 
 
 
Vis historik / Udskriv etiketter igen
 
I op til 5 dage efter en Email/Online-etiketforsendelse er blevet udskrevet, annulleret eller udløbet kan brugeren se oplysningerne om en tidligere forsendelse og udskrive dens tilknyttede etiket eller dokumenter igen. Hvis flere Email/Online-etiketforsendelser er afventende, vælges linket Genudskriv/historik over afsnittet Afventende etiketter på skærmen for at Vis historik / Udskriv etiketter igen.
 
Hvis flere afsendelser er blevet behandlet, vælges den ønskede etiket fra listen Historik før knappen Genudskriv etiket vælges nederst for at påbegynde etiketgenudskrivningsprocessen.
 
Tilbage til toppen.
 
 
 
Ansvarsbegrænsninger/Garantifraskrivelse
 
Anvendelse af FedEx Email/Online-etiketsystemet og denne online-hjælp er tilvejebragt i henhold til vilkår og betingelser i FedEx Serviceguide and FedEx Ground-tarif. Ingen garantier eller repræsentationer vedrørende softwarens ydelse, indhold af denne online-hjælp eller filer, der distribueres med denne online-hjælp, udvides af denne online-hjælp.
 
FedEx forbeholder sig retten til at foretage ændringer af dette produkt og revidere oplysningerne om produktet i denne online-hjælp uden forpligtelse til at underrette nogen om sådanne revisioner eller ændringer.
 
Tilbage til toppen.
 
 
 
Varemærker og servicemærker
 
Varemærkerne og servicemærkerne, der tilhører Federal Express® Corporation kan ses ved at besøge FedEx.com og indtaste "trademarks" i søgefeltet. Alle rettigheder forbeholdes.
 
Tilbage til toppen.
 
 
 

Close