Print   Print    Close
WLCS Help
FedEx® sähköposti-/verkko-osoitetarrasovelluksen avulla käyttäjä voi nopeasti ja helposti kirjautua sisään, valita käsiteltävän lähetyksen, tulostaa lähetykseen liittyvän osoitetarran ja luovuttaa lähetyksen FedExille.
Lähetykseen liittyvät tiedot, kuten palvelutyyppi, määränpääosoite, vastaanottajan nimi jne. ovat vastaanottajan esitäyttämiä.
Yleensä tämän avulla FedExin sähköposti-/verkko-osoitetarrasovelluksen käyttäjän on helppo käsitellä lähetys onnistuneesti.
 
Tässä FedExin sähköposti-/verkko-osoitetarrasovelluksen pikaohjeessa käsitellään seuraavia aiheita:
 
 
 
FedExin sähköposti-/verkko-osoitetarrojen käsitteleminen
 
FedEx Email/Online® -sähköposti- ja verkko-osoitetarrojen käsittelemiseen kuuluvat seuraavat vaiheet:
 
 1. Pääsy tarvittavaan sähköpostilinkkiin tai tarvittava käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmä.
 2.  
 3. Tutustu rauhassa Tarkista FedExin osoitetarra -näytön sisältöön, jotta tutustut sovellusympäristöön.
 4.  
 5. (Valinnainen) Jos odottavia lähetyksiä on useampia, valitse haluamasi lähetyksen osoitetarra odottavien tarrojen joukosta, jotta Tarkista ja tulosta osoitetarra- sekä Näytä / Muokkaa lähetyksen lisätietoja -kohdat tulevat näkyviin kyseistä lähetystä varten tai valitse kohdan alla oleva Tulosta kaikki osoitetarrat -painike, jotta voit tulostaa kaikki saatavilla olevat odottavat osoitetarrat (saatavilla vain, jos kaikki odottavat lähetykset ovat Yhdysvaltojen sisäisiä lähetyksiä, joihin ei liity lähetysasiakirjoja).
 6.  
 7. Huomioi pyytäjän tai vastaanottajan ohjeet tai henkilökohtaiset viestit näytön ylälaidassa, josta saat vastaanottajan yhteystiedot niitä tapauksia varten, joissa käyttäjä pyytää joko lähetyksen peruutusta tai niiden lähetystietojen muutosta, joita ei voida muokata sovelluksessa.
 8.  
 9. Huomioi osoitetarran viimeinen käyttöajankohta Osoitetarran tiedot -kohdasta, josta käyttäjä näkee kuinka kauan sähköposti-/verkko-osoitetarrasovellus antaa käyttäjän lykätä lähetyksen käsittelyä.
 10.  
 11. (Valinnainen) Valitse Pyynnön tekijän toimittamat asiakirjat -kohdan alla olevat linkit, jotta voit nähdä tai tulostaa lähetykseen liitetyt asiakirjat mikäli niitä on.
 12.  
 13. Varmista, että kaikki Tarkista ja tulosta osoitetarra -alueen tiedot ovat oikein. Jos muutoksia tarvitaan, tee muutokset sovelluksessa tai muuta sellaiset lähetystiedot, joita ei voi muokata sovelluksessa ottamalla yhteyttä vastaanottajaan.
 14.  
 15. Kansainväliset lähetykset:
  • Tarkista tiedot ja anna tarvittavat Näytä / muokkaa lähetystietoja -kohdan tiedot tai tee tarvittavat valinnat -- mukaan lukien lähetystiedot kuten lähetyksen lisätiedot, paketin lisätiedot, hyödykkeen tiedot tai palautustiedot sekä mahdollisesti lähetystä koskevat osoitetarran tiedot, lähetysasiakirjat, hyödyke-/vienti-/tullitiedot ja/tai palautustiedot, jotka ovat näytön alaosassa. Jos muutoksia tarvitaan, tee muutokset sovelluksessa tai muuta sellaiset lähetystiedot, joita ei voi muokata sovelluksessa ottamalla yhteyttä vastaanottajaan.
  •  
  • Valitse lähetyspäivä (enintään 10 arkipäivää tulevaisuudessa).
 16.  
 17. Jatka osoitetarran luomisprosessia napsauttamalla näytön alalaidassa olevaa Valmistele osoitetarra -painiketta. Yhdysvaltojen ja Kanadan sisäisiä lähetyksiä varten, kun lähetyksiin ei liity asiakirjoja tai muokattavia lähetystietoja tai vaihtoehtoja, käyttäjät voivat jatkaa suoraan osoitetarran tulostusvaiheeseen valitsemalla Tulosta osoitetarra -painikkeen.
 18.  
 19. (Valinnainen) Valitse lähetykseen liittyvät tai ehdotetut lähetysasiakirjat tulostettavaksi osoitetarran kanssa.
 20.  
 21. (Valinnainen) Valitse haluttu tulostustapa. (Lisätietoja eri vaihtoehdoista löytyy pikaohjeen Tulosta osoitetarrat -kohdasta.

  Huomaa: sähköposti-/verkko-osoitetarrapalvelun uudet käyttäjät, jotka haluavat tulostaa osoitetarrat lasertulostimella, voivat yleensä ohittaa tulostustavan valintaprosessin. Tulostusmenetelmän oletusarvo on "Tulosta osoitetarrat tavalliselle paperille yksi kerrallaan".
 22.  
 23. Aloita osoitetarran tulostus napsauttamalla Tulosta osoitetarra -painiketta Täytä FedEx-osoitetarra -näytön alalaidassa.
 24.  
 25. Kun olet tulostanut osoitetarrat, valitse sopivin tapa luovuttaa lähetys tai lähetykset FedExille ja toimi sen mukaisesti.
 
Palaa alkuun.
 
 
 
Aikarajoitukset, varoaika ja aikataulut
 
Päivämäärä, joka osoittaa käyttäjälle jäljellä oleva ajan lähetyksen käsittelyn aloittamiseen on saatavilla sovelluksen Tarkista ja tulosta osoitetarrat -näytön Osoitetarran viimeinen käyttöajankohta -kohdan alla.
 
Kun sähköposti-/verkko-osoitetarralähetys on alustavasti käsitelty, käyttäjällä on viisi (5) päivää lisäaikaa siirtyä lähetykseen tai tulostaa osoitetarra uudelleen, jos ensimmäinen yritys ei onnistunut tai jos tulostettu tarra on vaurioitunut.
 
Kun osoitetarra on tulostettu onnistuneesti, huomioi tietyt asiat, kun valitset sopivinta tapaa luovuttaa lähetys tai lähetykset FedExille.
 
Jos lähetys lähetetään FedEx Express® -palvelutyypin kautta:
 
Saattaa olla helpointa ja käytännöllisintä, että sähköposti-/verkko-osoitetarrapalvelun käyttäjä toimittaa käsitellyn lähetyksen (johon tulostettu osoitetarra on kiinnitetty asianmukaisesti) lähimpään FedExin valtuuttamaan lähetyskeskukseen. Sovelluksen Toimitus / Nouto -kohdan "Toimituspisteet"-painike auttaa käyttäjää löytämään lähimmän toimipisteen.
 
TAI
 
Jos käyttäjä on sopinut säännöllisistä FedEx Express® -noudoista, hän voi luovuttaa FedEx sähköposti-/verkko-osoitetarralähetyksen (johon tulostettu osoitetarra on kiinnitetty asianmukaisesti) FedEx Express® -lähetille, kun hän saapuu noutamaan seuraavaa sovittua lähetystä.
 
TAI
 
Joillekin FedEx sähköposti-/verkko-osoitetarrapalvelun käyttäjille voidaan vastaanottajan luvalla tarjota mahdollisuus sopia noudosta osoitetarran tulostamisen jälkeen. Tätä mahdollisuutta käyttääkseen käyttäjän on taattava, että lähetys (johon tulostettu osoitetarra on kiinnitetty asianmukaisesti) on valmis luovutettavaksi FedEx Express® -lähetille ennen noudosta sopimista.
 
Huomaa: Samana päivänä tapahtuvaa FedEx Express® -lähetyksen noutoa sovittaessa käyttäjän toivoma aika on oltava saatavilla ja paketin on oltava valmiina ennen ajasta sopimista.
 
Jos lähetys lähetetään FedEx Ground® -palvelun kautta kaupallisesta palvelutoimipisteestä:
 
Saattaa olla helpointa ja käytännöllisintä, että sähköposti-/verkko-osoitetarrapalvelun käyttäjä toimittaa käsitellyn lähetyksen (johon tulostettu osoitetarra on kiinnitetty asianmukaisesti) lähimpään FedExin valtuuttamaan lähetyskeskukseen. Sovelluksen Toimitus / Nouto -kohdan "Toimituspisteet"-painike auttaa käyttäjää löytämään lähimmän toimipisteen.
 
TAI
 
Jos käyttäjällä on tilattu säännölliset FedEx Ground -noudot, hän voi luovuttaa FedEx sähköposti-/verkko-osoitetarralähetyksen (johon tulostettu osoitetarra on kiinnitetty asianmukaisesti) FedEx Ground -kuljettajalle, kun hän saapuu noutamaan seuraavaa sovittua lähetystä.
 
TAI
 
Joillekin FedEx sähköposti-/verkko-osoitetarrapalvelun käyttäjille voidaan vastaanottajan luvalla tarjota mahdollisuus sopia noudosta osoitetarran tulostamisen jälkeen. Tätä mahdollisuutta käyttääkseen käyttäjän on taattava, että lähetys (johon tulostettu osoitetarra on kiinnitetty asianmukaisesti) on valmis luovutettavaksi FedEx Ground -kuljettajalle luovutettavaksi ennen noudosta sopimista. FedEx Ground noudoista voidaan sopia heti seuraavaksi arkipäiväksi.
 
Jos lähetys lähetetään FedEx Ground® -palvelun kautta asuntopalvelutoimipisteestä (vain Yhdysvallat ja Kanada):
 
Tähän luokkaan kuuluvat sähköposti-/verkko-osoitetarralähetykset on toimitettava (tulostettu osoitetarra asianmukaisesti kiinnitettynä) lähimpään FedExin valtuuttamaan lähetyskeskukseen. Sovelluksen "Toimituspisteet"-painike auttaa käyttäjää löytämään lähimmän toimipisteen.
 
Palaa alkuun.
 
 
 
Näytä historia / Osoitetarrojen tulostaminen uudelleen
 
Viiden päivän ajan siitä, kun sähköposti-/verkko-osoitetarralähetys on tulostettu, peruutettu tai on umpeutunut, käyttäjä voi nähdä aikaisempien lähetyksien lisätietoja ja tulostaa niihin liittyviä osoitetarroja tai asiakirjoja uudelleen. Jos useampia sähköposti-/verkko-osoitetarralähetyksiä on odottamassa, näytä lähetyshistoria tai tulosta osoitetarroja uudelleen valitsemalla Odottavat osoitetarrat -kohdan yläpuolella oleva Tulosta uudelleen/Historia -linkki.
 
Jos useampia lähetyksiä on käsitelty, aloita tulostaminen valitsemalla haluamasi osoitetarran Historia-luettelosta ennen alla olevan Tulosta osoitetarra uudelleen -painikkeen painamista.
 
Palaa alkuun.
 
 
 
Korvausvastuun rajoitukset/Takuun rajoitus
 
FedEx sähköposti-/verkko-osoitetarrajärjestelmän käyttö ja tämän verkko-ohjeen käyttö tarjotaan FedEx Palveluoppaan ja FedEx Ground Tariffin ehtojen nojalla. Ohjelmiston suorituskyvystä, tämän verkko-ohjeen sisällöstä tai tämän verkko-ohjeen mukana jaetuista tiedostoista ei anneta mitään takuita tai lupauksia.
 
FedEx pidättää oikeuden tehdä tähän tuotteeseen muutoksia ja päivittää tässä verkko-ohjeessa olevia tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusvelvollisuutta.
 
Palaa alkuun.
 
 
 
Tavara- ja palvelumerkit
 
Federal Express® Corporationin omistamat tavara- ja palvelumerkit voidaan nähdä menemällä osoitteeseen FedEx.com ja antamalla hakusanan "tavaramerkit" hakukenttään. Kaikki oikeudet pidätetään.
 
Palaa alkuun.
 
 
 

Close