Print   Print    Close
WLCS Help
A FedEx® E-mailbeli/online címke alkalmazás arra szolgál, hogy meggyorsítsa és megkönnyítse a felhasználók bejelentkezését, a csomagküldési folyamat kiválasztását, a kapcsolódó címke kinyomtatását és a küldemény átadását a FedEx-nek.
A küldeményhez kapcsolódó adatokat, például a szolgáltatás típusát, a rendeltetési hely címét, a címzett nevét stb. a feladó már előre kitölti.
Ez általában nagyon leegyszerűsíti a FedEx E-mailbeli/online címke felhasználóinak dolgát, és így sikeresen fel tudják dolgozni a küldeményt.
 
A FedEx E-mail/online címke Súgójának ez a szakasza a következő témakörökkel foglalkozik:
 
 
 
FedEx E-mailbeli/online címkék feldolgozása
 
A FedEx® E-mailbeli/online címkék feldolgozása a következő lépésekből áll:
 
 1. Használja az e-mailre mutató megadott hivatkozást vagy a megfelelő azonosító-jelszó kombinációt.
 2.  
 3. Szánjon időt a kapott FedEx-címke áttekintése képernyő tanulmányozására, és ismerkedjen meg az alkalmazás-környezettel.
 4.  
 5. (Nem kötelező) Ha több függőben lévő küldemény van, akkor a Függőben lévő címkék közül válassza ki a kívánt függőben lévő címkét, hogy megjelenjen az adott küldeményre vonatkozó Címke áttekintése és nyomtatása és Küldemény adatainak megtekintése/szerkesztése rész, vagy válassza az e rész alatt található Összes címke nyomtatása gombot, ha az összes függőben lévő címkét ki szeretné nyomtatni (erre csak akkor van lehetőség, ha az összes függőben lévő küldemény csatolt dokumentum nélküli USA-beli belföldi küldemény).
 6.  
 7. Olvassa el a kérelmezőtől/címzettől származó bevezető utasításokat vagy személyes üzeneteket a képernyő felső részén, ahol a címzett kapcsolattartási adatai is megtalálhatók arra az esetre, ha a felhasználó a küldemény törlését vagy a küldemény olyan adatainak módosítását kéri, amelyek az alkalmazásban nem szerkeszthetők.
 8.  
 9. Fordítson figyelmet a Címkeadatok részen található Címkék eddig: dátumra, amely azt mondja meg a felhasználónak, hogy az E-mailbeli/online címke alkalmazás meddig engedi meg a küldemény feldolgozásának elhalasztását.
 10.  
 11. (Nem kötelező) Válassza ki a Kérelmező által megadott dokumentumok részen található hivatkozásokat, és tekintse meg/nyomtassa ki a megadott kapcsolódó dokumentációt, ha van.
 12.  
 13. Ellenőrizze, hogy a Címke áttekintése és nyomtatása területen található minden adat pontos-e. Ha módosításra van szükség, a szerkesztést hajtsa végre az alkalmazásban, ha lehetséges, vagy vegye fel a kapcsolatot a címzettel, és kérje meg, hogy ő módosítsa azokat a küldeményadatokat, amelyek az alkalmazásban nem szerkeszthetők.
 14.  
 15. Nemzetközi küldemények esetén:
  • Nézze meg a küldemény adatainak megtekintése/szerkesztése részen található adatokat, és adja meg az itt hiányzó összes információt – beleértve a küldeményre vonatkozó minden információt, például a Küldeményadatokat, a Csomag adatait, az Árucikk adatait és a Visszáru adatait, valamint a képernyő alsó részén található alkalmazandó Címkeadatokat, Szállítmányozási dokumentumokat, Árucikkadatokat/Exportálási adatokat/Vámkezelésre vonatkozó adatokat és/vagy Visszáru-adatokat. Ha módosításra van szükség, a szerkesztést hajtsa végre az alkalmazásban, ha lehetséges, vagy vegye fel a kapcsolatot a címzettel, és kérje meg, hogy ő módosítsa azokat a küldeményadatokat, amelyek az alkalmazásban nem szerkeszthetők.
  •  
  • Válasszon ki egy feladási dátumot (a napi dátumnál legfeljebb 10 nappal későbbi lehet).
 16.  
 17. A képernyő alsó részén található Címkekészítés gombra kattintva folytassa a címkekészítés folyamatát. Olyan USA-beli és kanadai belföldi küldemények esetén, amelyekhez nincs csatolt dokumentum, illetve szerkeszthető küldeményadat/beállítási lehetőség, a felhasználó a folyamatot mindjárt a Címkenyomtatás gombra kattintva folytathatja, elindítva a címkenyomtatás folyamatát.
 18.  
 19. (Nem kötelező) Jelölje ki a csatolt/javasolt Szállítmányozási dokumentumokat, hogy azok a címkével együtt kinyomtatásra kerüljenek.
 20.  
 21. (Nem kötelező) Válassza ki a kívánt nyomtatási módszert. (A különféle lehetőségeket a Gyors súgó Címkék nyomtatása című szakasza ismerteti részletesen.)

  Megjegyzés: Az E-mailbeli/online címke alkalmazás olyan új felhasználói, akik címkéiket a lézernyomtatójukon szeretnék kinyomtatni, általában kihagyhatják a nyomtatási módszer kiválasztásának folyamatát. A nyomtatási módszer eredeti alapértelmezett beállítása: „Normál papírra nyomtatható szállítási címkék egyenkénti előállítása”.
 22.  
 23. A FedEx-címke kitöltése képernyő alsó részén található Címkenyomtatás gombra kattintva kezdje meg a címkenyomtatás folyamatát.
 24.  
 25. A címkenyomtatási folyamat befejezése után határozza meg, milyen módon a legcélszerűbb a küldemény(eke)t a FedEx-hez eljuttatni, és annak megfelelően folytassa a munkát.
 
Vissza az oldal tetejére.
 
 
 
Időkorlátok, átfutási idő és ütemezés
 
Az a dátum, amely azt jelzi, hogy a felhasználónak még mennyi ideje van megkezdeni a küldemények feldolgozását, az alkalmazás Címke áttekintése és nyomtatása képernyőjének Címkeadatok részén a Címkék eddig: felirat alatt található.
 
Miután a felhasználó megkezdte egy küldemény feldolgozását az E-mailbeli/online címke alkalmazással, még további öt (5) napig elérheti, illetve újranyomtathatja a címkét, ha az első kísérlet sikertelen volt, vagy megsérült a kinyomtatott címke.
 
A címkenyomtatási folyamat sikeres befejezése után több szempont is megfontolandó annak meghatározásakor, hogy mi a küldemény(ek) FedEx-hez történő eljuttatásának legcélszerűbb módja.
 
Ha a küldemény szállítására egy FedEx Express® szolgáltatásfajtát használ:
 
Az E-mailbeli/online címke alkalmazás felhasználója számára valószínűleg az a legegyszerűbb és legkényelmesebb, ha a feldolgozott küldeményét (amelyre megfelelően ráragasztotta a kinyomtatott címkét) a legközelebbi FedEx Authorized Ship Center hivatalos szállítási központban adja le. Az alkalmazás Csomagleadás/csomagfelvétel részén található „Csomagleadó helyek” gomb segítséget nyújthat a felhasználónak a legközelebbi csomagleadó hely megkeresésében.
 
VAGY
 
Ha a felhasználó rendszeres FedEx Express® csomagfelvételt használ, akkor a FedEx E-mailbeli/online címke alkalmazással feldolgozott küldeményt (amelyre megfelelően ráragasztotta a kinyomtatott címkét) átadhatja a FedEx Express® futárjának, amikor az a szokásos időpontban megérkezik.
 
VAGY
 
A FedEx E-mailbeli/online címke alkalmazás egyes felhasználóinak – a címzett döntésétől függően – a szállítási címke kinyomtatása után lehetőségük van a Csomagfelvétel ütemezésére. E lehetőség kihasználásához a felhasználónak biztosítania kell, hogy csomagja (amelyre megfelelően ráragasztotta a kinyomtatott címkét) már a csomagfelvétel beütemezése előtt készen álljon a FedEx Express® futárjának történő átadásra.
 
Megjegyzés: Ha a felhasználó FedEx Express® küldemények esetén aznapi csomagfelvételt szeretne beütemezni, akkor a kért csomagfelvételi időpontnak elérhetőnek, a csomagnak pedig késznek kell lennie már a beütemezés megkísérlése előtt.
 
Ha a küldeményt FedEx Ground® szolgáltatással egy kereskedelmi szolgáltatási helyről adják fel:
 
Az E-mailbeli/online címke alkalmazás felhasználója számára valószínűleg az a legegyszerűbb és legkényelmesebb, ha a feldolgozott küldeményét (amelyre megfelelően ráragasztotta a kinyomtatott címkét) a legközelebbi FedEx Authorized Ship Center hivatalos szállítási központban adja le. Az alkalmazás Csomagleadás/csomagfelvétel részén található „Csomagleadó helyek” gomb segítséget nyújthat a felhasználónak a legközelebbi csomagleadó hely megkeresésében.
 
VAGY
 
Ha a felhasználó rendszeres FedEx Ground csomagfelvételt használ, akkor a FedEx E-mailbeli/online címke alkalmazással feldolgozott küldeményt (amelyre megfelelően ráragasztotta a kinyomtatott címkét) átadhatja a FedEx Ground járművezetőjének, amikor az a szokásos időpontban megérkezik.
 
VAGY
 
A FedEx E-mailbeli/online címke alkalmazás egyes felhasználóinak – a címzett döntésétől függően – a szállítási címke kinyomtatása után lehetőségük van a Csomagfelvétel ütemezésére. E lehetőség kihasználásához a felhasználónak biztosítania kell, hogy csomagja (amelyre megfelelően ráragasztotta a kinyomtatott címkét) már a csomagfelvétel beütemezése előtt készen álljon a FedEx Ground járművezetőjének történő átadásra. FedEx Ground csomagfelvétel ütemezési lehetősége: akár már a következő munkanapon.
 
Ha a küldeményt FedEx Ground® szolgáltatással egy lakossági szolgáltatási helyről (lakcímről) adják fel (csak az USA-ban és Kanadában):
 
Az ebbe a kategóriába tartozó, az E-mailbeli/online címke alkalmazással feldolgozott küldeményeket (amelyekre megfelelően ráragasztották a kinyomtatott címkét) a legközelebbi FedEx Authorized Ship Center hivatalos szállítási központban kell leadni. Az alkalmazás „Csomagleadó helyek” gombja segítséget nyújthat a felhasználónak a legközelebbi csomagleadó hely megkeresésében.
 
Vissza az oldal tetejére.
 
 
 
Előzmények megtekintése/címkék újranyomtatása
 
Az E-mailbeli/online címke alkalmazással feldolgozott küldemény törlését, lejáratát vagy címkéjének kinyomtatását követően a felhasználó még 5 napig megnézheti egy múltbeli küldemény adatait, újranyomtathatja a hozzá tartozó címkét, illetve dokumentumokat. Ha több E-mailbeli/online címke alkalmazással feldolgozott függőben lévő küldemény van, akkor az előzmények megtekintéséhez, illetve a címkék újranyomtatásához válassza a képernyő Függőben lévő címkék része felett található Újranyomtatás/előzmények hivatkozást.
 
Ha több küldeményt dolgozott fel, akkor előbb válassza ki a kívánt címkét az Előzmények listájából, és csak ezt követően indítsa el a címke-újranyomtatás folyamatát a képernyő alján található Címke újranyomtatása gombbal.
 
Vissza az oldal tetejére.
 
 
 
Felelősség korlátozása/jótállás kizárása
 
A FedEx E-mailbeli/online címke rendszer és a jelen online súgó használatára a FedEx Szolgáltatási útmutató és a FedEx Ground Tarifák feltételei és kikötései vonatkoznak. A jelen online súgó nem terjeszt ki a szoftver teljesítményére, a jelen online súgó tartalmára, illetve a jelen online súgóval együtt terjesztett fájlokra vonatkozóan semmiféle jótállást vagy nyilatkozatot.
 
A FedEx fenntartja annak jogát, hogy anélkül módosítsa a jelen terméket és anélkül dolgozza át a jelen online súgóban a termékre vonatkozó információkat, hogy az ilyen módosításról, illetve átdolgozásról bárkit is értesítenie kellene.
 
Vissza az oldal tetejére.
 
 
 
Védjegyek és szolgáltatásjegyek
 
A Federal Express® Corporation tulajdonát képező védjegyek és szolgáltatási jegyek listáját úgy kaphatja meg, hogy a FedEx.com webhelyen a Keresés mezőbe beírja a „trademarks” (védjegyek) szót. Minden jog fenntartva.
 
Vissza az oldal tetejére.
 
 
 

Close