Print   Print    Close
WLCS Help
FedEx® Email/Online Label-programmet er designet for å gjøre det enkelt for brukerne å logge seg på, velge forsendelse som skal behandles, skrive ut den tilhørende etiketten, og levere forsendelsen til FedEx.
Tjenestetype, måladresse, mottaker og annen forsendelsesinformasjon har allerede blitt lagt inn av mottakeren.
Dette gjør det generelt svært enkelt for FedEx Email/Online Label-brukeren å behandle forsendelsen.
 
Denne delen av hurtighjelpen for FedEx Email/Online Label omfatter følgende emner:
 
 
 
Behandling av FedEx Email/Online-etiketter
 
Behandlingen av FedEx Email/Online®-etiketter innebærer følgende trinn:
 
 1. Åpne den medfølgende e-postkoblingen eller den tilknyttede ID- og passordkombinasjonen.
 2.  
 3. Bruk et øyeblikk på skjermbildet Se over FedEx-etiketten, slik at du gjør deg kjent med programmiljøet.
 4.  
 5. (Valgfritt) Hvis du har flere forsendelser på vent, velger du ønsket etikett under «Etiketter på vent» for å åpne delene Se gjennom og skriv ut etikett samt Vis/rediger forsendelsesdetaljer for den bestemte forsendelsen. Hvis du vil skrive ut alle etiketter som er på vent (kun tilgjengelig hvis alle forsendelsene som er på vent, er innenlandske forsendelser i USA uten tilknyttede dokumenter), velger du knappen «Skriv ut alle etiketter».
 6.  
 7. Legg merke til eventuelle instruksjoner eller personlige meldinger fra avsenderen/mottakeren øverst på skjermen. Disse gir kontaktinformasjon for mottakeren i tilfelle brukeren ønsker å kansellere en forsendelse eller endre forsendelsesinformasjon som ikke kan redigeres i selve programmet.
 8.  
 9. Vær oppmerksom på datoen i «Tilgang til etikett til» i Etikettinformasjon-delen. Denne angir hvor lenge brukeren kan utsette behandlingen av forsendelsen i Email/Online Label-programmet.
 10.  
 11. (Valgfritt) Velg koblingene under «Dokumenter fra anmoder» for å vise / skrive ut eventuell medfølgende dokumentasjon.
 12.  
 13. Kontroller at alle opplysningene i delen «Se gjennom og skriv ut etikett» er riktige. Utfør eventuelle nødvendige endringer direkte i programmet, eller kontakt mottakeren for å få endret forsendelsesinformasjon det ikke er mulig å redigere i programmet.
 14.  
 15. Utenlandsforsendelser:
  • Gå gjennom informasjonen og legg inn eventuelle tilleggsopplysninger/valg i delen Vis/rediger forsendelsesdetaljer. Dette innbefatter eventuell forsendelsesinformasjon som du finner nede på skjermen i form av f.eks. varefraktdetaljer, pakkedetaljer, vare- eller returinformasjon samt etikettinformasjon, forsendelsesdokumenter, vare-/eksport-/tollinformasjon og/eller eventuelle gjeldende alternativer for returinformasjon. Utfør eventuelle nødvendige endringer direkte i programmet, eller kontakt mottakeren for å få endret forsendelsesinformasjon det ikke er mulig å redigere i programmet.
  •  
  • Velg ønsket sendedato (datoen må være innen de neste 10 virkedagene).
 16.  
 17. Klikk på knappen «Forbered etikett» nederst på skjermen for å lage etiketten. Ved innenlandsforsendelser i USA og Canada uten tilknyttede dokumenter eller redigerbare varefraktopplysninger/alternativer, kan brukerne velge «Skriv ut etikett» direkte for å starte utskrift av etiketten.
 18.  
 19. (Valgfritt) Velg eventuelle tilknyttede/foreslåtte forsendelsesdokumenter som skal skrives ut sammen med etiketten.
 20.  
 21. (Valgfritt) Velg ønsket utskriftsmetode. (Se Skrive ut etiketter i Hurtighjelpen for mer informasjon om de ulike alternativene).

  Merk: Nye Email/Online Label-brukere som ønsker å skrive ut etiketter på laserskriver, kan generelt hoppe over prosessen for valg av utskriftsmetode. Standardinnstillingen for utskriftsmetode er «Generer transportetiketter som skal skrives ut enkeltvis på vanlig papir».
 22.  
 23. Klikk på «Skriv ut etikett» nede på skjermen «Fullfør FedEx-etiketten» for å skrive ut etiketten.
 24.  
 25. Når etiketten er utskrevet, velger du hvordan du vil levere forsendelsen(e) til FedEx, og fortsetter deretter.
 
Tilbake til toppen.
 
 
 
Tidsgrenser, ledetid og planlegging
 
Datoen som er oppført under «Tilgang til etikett til» i Etikettinformasjon-delen av Se gjennom og skriv ut etikettene dine i programmet, angir fristen brukeren har til å starte behandlingen av forsendelsene.
 
Etter den innledende behandlingen av Email/Online Label-forsendelsen, har brukeren ytterligere fem (5) dager på seg til å åpne eller skrive ut etiketten på nytt hvis det første forsøket var mislykket eller den utskrevede etiketten er skadet.
 
Når etiketten er utskrevet, er neste trinn å finne ut hvilken måte som er best for å levere forsendelsen(e) til FedEx.
 
Hvis forsendelsen skal sendes via en FedEx Express®-tjenestetype:
 
Den kanskje enkleste og mest praktiske løsningen for Email/Online Label-brukeren er å levere inn den ferdigbehandlede forsendelsen (med pålimt etikett) til nærmeste FedEx-godkjente forsendelsessenter. Bruk knappen «Leveringssteder» i programdelen Levering/henting for å finne nærmeste sted.
 
ELLER
 
Brukere som har en planlagt FedExExpress®-henting, kan levere FedExEmail/Online Label-forsendelsen (med pålimt etikett) til FedExExpress®-budet ved den planlagte hentingen.
 
ELLER
 
Mottakeren kan gi FedEx Email/Online Label-brukeren mulighet til å Avtale henting etter utskrift av transportetiketten. For å benytte dette alternativet må brukeren sikre at pakken (med pålimt etikett) er klar til å leveres til FedExExpress®-budet før den planlagte hentingen.
 
Merk: Hvis FedExExpress®-forsendelsene skal avtales å hentes samme dag, må ønsket hentetidspunkt være tilgjengelig, og pakken må være klar før hentingen.
 
Hvis forsendelsen sendes fra et kommersielt tjenestested via FedExGround®-tjenesten:
 
Den kanskje enkleste og mest praktiske løsningen for Email/Online Label-brukeren er å levere inn den ferdigbehandlede forsendelsen (med pålimt etikett) til nærmeste FedEx-godkjente forsendelsessenter. Bruk knappen «Leveringssteder» i programdelen Levering/henting for å finne nærmeste sted.
 
ELLER
 
Brukere som har en planlagt FedExGround-henting, kan levere FedEx Email/Online Label-forsendelsen (med pålimt etikett) til FedExGround-sjåføren ved den planlagte hentingen.
 
ELLER
 
Mottakeren kan gi FedEx Email/Online Label-brukeren mulighet til å Avtale henting etter utskrift av transportetiketten. For å benytte dette alternativet må brukeren sikre at pakken (med pålimt etikett) er klar til å leveres til FedExGround-sjåføren før den planlagte hentingen. FedExGround-hentinger kan avtales allerede for neste virkedag.
 
Hvis forsendelsen sendes fra en privatbolig (kun USA og Canada) via FedExGround®-tjenesten:
 
Denne typen Email/Online Label-forsendelser må leveres (med pålimt etikett) til nærmeste FedEx-godkjente forsendelsessenter. Bruk knappen «Leveringssteder» i programmet for å finne nærmeste sted.
 
Tilbake til toppen.
 
 
 
Vis historikk / skriv ut etiketter på nytt
 
Brukeren kan se informasjon om en tidligere forsendelse og skrive ut tilhørende etiketter og dokumenter opptil fem dager etter at en Email/Online Label-forsendelse er skrevet ut, kansellert eller utløpt. Hvis flere Email/Online Label-forsendelser står på vent, velger du koblingen «Skriv ut på nytt / historikk» over delen «Etiketter på vent» for å vise historikken eller skrive ut etiketter på nytt.
 
Hvis flere forsendelser har blitt behandlet, velger du ønsket etikett i historikklisten før du velger knappen «Skriv ut etikett på nytt» nederst på skjermen for å starte ny utskrift.
 
Tilbake til toppen.
 
 
 
Ansvarsbegrensning / garantifraskrivelse
 
Bruken av FedExEmail/Online Label-systemet og denne nettbaserte hjelpen er underlagt vilkårene i FedExService-veiledningen og FedExGround-tariffen. Denne nettbaserte hjelpen gir ingen garantier eller fremstillinger med hensyn til programvareytelse, det nettbaserte hjelpeinnholdet eller filene som distribueres sammen med den nettbaserte hjelpen.
 
FedEx forbeholder seg retten til å utføre endringer i produktet og revidere produktinformasjonen i den nettbaserte hjelpen uten forutgående varsel.
 
Tilbake til toppen.
 
 
 
Varemerker og tjenestemerker
 
Hvis du vil se vare- og tjenestemerkene som eies av Federal Express® Corporation, kan du gå til FedEx.com og skrive inn «trademarks» (varemerker) i søkefeltet. Med enerett.
 
Tilbake til toppen.
 
 
 

Close