Print   Print    Close
WLCS Help
Aplikacja FedEx® Email/Online Label została zaprojektowana, aby ułatwić użytkownikom logowanie się, wybieranie przesyłki do przetworzenia i drukowanie powiązanego listu przewozowego, a także przyspieszyć proces przekazywania paczki do firmy FedEx.
Informacje dotyczące przesyłki, takie jak typ usługi, adres docelowy, nazwa odbiorcy, zostały wstępnie wypełnione przez odbiorcę.
Dzięki temu użytkownicy aplikacji FedEx Email/Online Label mogą błyskawicznie i bez najmniejszego trudu realizować swoje przesyłki.
 
Ta sekcja pomocy do aplikacji FedEx Email/Online Label obejmuje następujące tematy:
 
 
 
Przetwarzanie listów przewozowych w aplikacji FedEx Email/Online Label
 
Przetwarzanie listów przewozowych w aplikacji FedEx Email/Online® Label składa się z następujących kroków:
 
 1. Otwórz łącze otrzymane w wiadomości e-mail lub zaloguj się na odpowiednie konto przy użyciu identyfikatora i hasła.
 2.  
 3. Zapoznaj się ze środowiskiem aplikacji i sprawdź poprawność informacji na stronie Sprawdź list przewozowy FedEx.
 4.  
 5. (Opcjonalnie) Jeśli masz kilka oczekujących przesyłek, wybierz odpowiedni list przewozowy w sekcji Oczekujące listy przewozowe, aby wyświetlić sekcje Sprawdź i wydrukuj list przewozowy oraz Wyświetl lub edytuj szczegółowe informacje o przesyłce dla danej przesyłki, albo wybierz przycisk Wydrukuj wszystkie listy przewozowe w tej sekcji, aby wydrukować wszystkie dostępne oczekujące listy przewozowe (jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie oczekujące przesyłki są przesyłkami krajowymi w USA i nie mają żadnych powiązanych dokumentów).
 6.  
 7. Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i wiadomościami od zleceniodawcy i odbiorcy, które są wyświetlane u góry ekranu i zawierają informacje kontaktowe do odbiorcy. Te informacje mogą być potrzebne, jeśli użytkownik poprosi o anulowanie przesyłki lub zmianę danych dotyczących przesyłki, której nie można wprowadzić w aplikacji.
 8.  
 9. Zwróć uwagę na datę w polu List dostępny do widocznym w sekcji Informacje o liście przewozowym, która wskazuje, o ile można opóźnić przetworzenie przesyłki w aplikacji Email/Online Label.
 10.  
 11. (Opcjonalnie) Wybierz łącza w sekcji Dokumenty dostarczone przez zamawiającego, aby wyświetlić i wydrukować dołączoną dokumentację (jeśli taka istnieje).
 12.  
 13. Zweryfikuj poprawność wszystkich informacji w obszarze Sprawdź i wydrukuj list przewozowy. W razie potrzeby edytuj informacje dotyczące przesyłki w aplikacji lub, jeśli nie możesz tego zrobić, skontaktuj się z odbiorcą, aby wprowadzić odpowiednie zmiany.
 14.  
 15. Przesyłki międzynarodowe:
  • Sprawdź poprawność informacji i uzupełnij wymagane dane lub ustawienia w sekcji Wyświetl lub edytuj szczegółowe informacje o przesyłce — obejmuje to informacje o przesyłce, takie jak Szczegóły dostawy, Szczegóły paczki, Informacje o towarze i Informacje na temat zwrotów, a także opcje Informacje o liście przewozowym, Dokumenty wysyłkowe, Informacje o towarze, Informacje eksportowe, Informacje celne i/lub Informacje na temat zwrotów, które mogą się znajdować w dolnej połowie ekranu. W razie potrzeby edytuj informacje dotyczące przesyłki w aplikacji lub, jeśli nie możesz tego zrobić, skontaktuj się z odbiorcą, aby wprowadzić odpowiednie zmiany.
  •  
  • Wybierz datę wysyłki (nie później niż za 10 dni roboczych).
 16.  
 17. Kliknij przycisk Przygotuj list przewozowy u dołu ekranu, aby kontynuować proces tworzenia listu przewozowego. W przypadku krajowych przesyłek na terenie USA i Kanady, które nie mają dodatkowych dokumentów ani informacji lub opcji, które można edytować, użytkownicy mogą od razu wybrać przycisk Drukuj list, aby rozpocząć proces drukowania.
 18.  
 19. (Opcjonalnie) Wybierz powiązane lub sugerowane Dokumenty wysyłkowe do wydrukowania razem z listem przewozowym.
 20.  
 21. (Opcjonalnie) Wybierz metodę wydruku. Szczegółowe informacje na temat różnych opcji znajdziesz w sekcji Drukowanie listów przewozowych w Szybkiej pomocy.

  Uwaga: nowi użytkownicy aplikacji Email/Online Label którzy chcą wydrukować swoje listy przewozowe na drukarce laserowej zwykle mogą pominąć wybór metody wydruku. Początkowe ustawienie domyślne to „Generuj listy przewozowe do indywidualnego druku na zwykłym papierze”.
 22.  
 23. Kliknij przycisk Drukuj list przewozowy u dołu strony Wypełnij list przewozowy FedEx, aby rozpocząć proces drukowania listu.
 24.  
 25. Po ukończeniu procesu drukowania listu przewozowego określ najlepszy sposób przekazania przesyłek do firmy FedEx i postępuj zgodnie z wybraną metodą.
 
Powrót do góry.
 
 
 
Ograniczenia czasu, czas realizacji zamówienia i planowanie
 
Data wskazująca czas pozostały na przetworzenie przesyłek jest pokazana w polu List dostępny do w sekcji Informacje o liście przewozowym na stronie Sprawdź i wydrukuj list przewozowy w aplikacji.
 
Po wykonaniu początkowych czynności przetwarzania przesyłki w aplikacji Email/Online Label użytkownik ma pięć dni, w czasie których może wyświetlić i ponownie wydrukować list przewozowy w razie niepowodzenia wydruku lub uszkodzenia listu.
 
Po pomyślnym zakończeniu procesu drukowania listu przewozowego wybierz odpowiednią metodę przekazania przesyłki do firmy FedEx. Poniższe wskazówki mogą pomóc w tym wyborze.
 
Jeśli przesyłka jest przesyłana przy użyciu usługi FedEx Express®:
 
Najprostszą i najwygodniejszą metodą może być oddanie przetworzonej przesyłki (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) w najbliższym autoryzowanym punkcie odbioru firmy FedEx. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu najbliższego punktu, użyj przycisku „Lokalizacje punktów przyjęć przesyłek” w sekcji Odbiór/oddawanie w aplikacji.
 
LUB
 
Jeśli masz zaplanowany odbiór przesyłek w ramach usługi FedEx Express®, możesz przekazać przesyłkę (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) kurierowi FedEx Express®.
 
LUB
 
Odbiorca przesyłki może udostępnić użytkownikowi aplikacji FedEx Email/Online Label opcję zaplanowania odbioru po wydrukowaniu listu przewozowego. Aby z niej skorzystać, upewnij się, że przesyłka (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) jest gotowa do przekazania kurierowi FedEx Express®, zanim zaplanujesz odbiór.
 
Uwaga: aby zaplanować odbiór przesyłki FedEx Express® w tym samym dniu, godzina odbioru musi być dostępna, a paczka musi być gotowa, zanim podejmiesz próbę zaplanowania odbioru.
 
Jeśli przesyłka jest przesyłana przy użyciu usługi FedEx Ground® z komercyjnego punktu handlowego:
 
Najprostszą i najwygodniejszą metodą może być oddanie przetworzonej przesyłki (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) w najbliższym autoryzowanym punkcie odbioru firmy FedEx. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu najbliższego punktu, użyj przycisku „Lokalizacje punktów przyjęć przesyłek” w sekcji Odbiór/oddawanie w aplikacji.
 
LUB
 
Jeśli masz zaplanowany odbiór przesyłek w ramach usługi FedEx Ground, możesz przekazać przesyłkę (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) kurierowi FedEx Ground.
 
LUB
 
Odbiorca przesyłki może udostępnić użytkownikowi aplikacji FedEx Email/Online Label opcję zaplanowania odbioru po wydrukowaniu listu przewozowego. Aby z niej skorzystać, upewnij się, że przesyłka (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) jest gotowa do przekazania kurierowi FedEx Ground, zanim zaplanujesz odbiór. Odbiór przesyłki FedEx Ground możesz zaplanować najwcześniej w następnym dniu roboczym.
 
Jeśli przesyłka jest przesyłana przy użyciu usługi FedEx Ground® z lokalnego punktu obsługi (tylko USA i Kanada):
 
Przesyłki przetwarzane w aplikacji Email/Online Label, które należą do tej kategorii, muszą zostać oddane (z odpowiednio przymocowanym listem przewozowym) w najbliższym autoryzowanym punkcie odbioru firmy FedEx. Aby uzyskać pomoc w znalezieniu najbliższego punktu, użyj przycisku „Lokalizacje punktów przyjęć przesyłek” w aplikacji.
 
Powrót do góry.
 
 
 
Wyświetlanie historii i ponowne drukowanie listów przewozowych
 
Przez 5 dni po wydrukowaniu listu przewozowego, jego anulowaniu lub wygaśnięciu w aplikacji Email/Online Label możesz wyświetlić szczegóły danej przesyłki i ponownie wydrukować powiązany list przewozowy i dołączone dokumenty. Jeśli w aplikacji Email/Online Label istnieje kilka oczekujących przesyłek, wybierz łącze Ponowny wydruk/historia nad sekcją Oczekujące listy przewozowe, aby wyświetlić historię i ponownie wydrukować listy przewozowe.
 
W przypadku przetworzenia wielu przesyłek wybierz odpowiedni list przewozowy na liście Historia, zanim wybierzesz przycisk Ponownie drukuj list przewozowy u dołu strony w celu rozpoczęcia procesu ponownego wydruku.
 
Powrót do góry.
 
 
 
Ograniczenia odpowiedzialności i zrzeczenie się gwarancji
 
Korzystanie z systemu FedEx Email/Online Label i tej pomocy online podlega warunkom opisanym w dokumentach Przewodnik po usługach FedEx i Taryfa usługi FedEx Ground. Niniejsza pomoc online nie zawiera żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących wydajności oprogramowania, treści tej pomocy online ani plików rozpowszechnianych w ramach tej pomocy online.
 
Firma FedEx zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym produkcie i zmieniania dotyczących go informacji zawartych w tej pomocy online bez powiadomienia.
 
Powrót do góry.
 
 
 
Znaki towarowe i symbole marki
 
Opis znaków towarowych i symboli marki będących własnością firmy Federal Express® Corporation można znaleźć w witrynie FedEx.com przez wpisanie tekstu „trademarks” (znaki towarowe) w polu wyszukiwania. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 
Powrót do góry.
 
 
 

Close