Print   Print    Close
WLCS Help
Med programmet FedEx® Email/Online Label kan användaren snabbt och lätt logga in, välja den försändelse som ska bearbetas, skriva ut den tillhörande etiketten och lämna försändelsen till FedEx.
Uppgifter om försändelsen, så som typ av tjänst, destinationsadress, mottagarens namn, o.s.v. har fyllts i på förhand av mottagaren.
Detta gör att det i allmänhet är mycket enkelt för den som använder FedEx Email/Online Label att bearbeta försändelsen på rätt sätt.
 
Det här avsnittet av snabbhjälpen för FedEx Email/Online Label täcker följande ämnen:
 
 
 
Bearbeta FedEx Email/Online Label-etiketter
 
FedEx Email/Online® Label-etiketter bearbetas i följande steg:
 
 1. Använd den e-postlänk du har fått eller den tillhörande kombinationen av ID och lösenord för att få tillgång till etiketten.
 2.  
 3. Lägg några minuter på att granska skärmbilden Granska din FedEx-etikett som visas, så att du bekantar dig med programmet.
 4.  
 5. (Frivilligt) Om det finns flera försändelser i väntan på leverans markerar du önskad etikett under Etiketter i kö för att visa avsnitten Granska och skriv ut etikett samt Visa/redigera försändelseinformation för den specifika försändelsen. Du kan också välja knappen Skriv ut alla etiketter under detta avsnitt om du vill skriva ut samtliga etiketter i kön. (Alternativet är endast tillgängligt om alla försändelser är inrikesförsändelser inom USA utan tillhörande dokument).
 6.  
 7. Var uppmärksam på eventuella anvisningar eller personliga meddelanden från beställaren/mottagaren. Sådana visas högst upp på skärmen, där användaren också får information om mottagarens kontaktuppgifter för den händelse användaren vill avbryta en försändelse eller ändra försändelseuppgifter som inte kan redigeras i programmet.
 8.  
 9. Observera Åtkomst till etikett t.o.m.-datumet i avsnittet Etikettinformation, som anger hur länge användaren kan vänta med att bearbeta försändelsen i programmet Email/Online Label.
 10.  
 11. (Frivilligt) Välj bland länkarna under Dokument inlämnade av beställaren om du vill visa eller skriva ut eventuell medföljande dokumentation.
 12.  
 13. Kontrollera att all information i området Granska och skriv ut etikett stämmer. Om något behöver ändras gör du det i programmet så långt möjligt, eller kontaktar mottagaren för att ändra sådana försändelseuppgifter som inte kan redigeras i programmet.
 14.  
 15. Internationella försändelser:
  • Granska informationen och ange de uppgifter eller markera de alternativ som krävs i avsnittet Visa/redigera försändelseinformation. Detta omfattar all försändelseinformation, så som försändelsedetaljer, paketdetaljer, varubeskrivning eller returinformation samt alla aktuella alternativ för etikettinformation, försändelsedokument, varu-/export-/tullinformation och/eller returinformation som visas nedtill på skärmen. Om något behöver ändras gör du det i programmet så långt möjligt, eller kontaktar mottagaren för att ändra sådana försändelseuppgifter som inte kan redigeras i programmet.
  •  
  • Välj ett försändelsedatum (upp till 10 arbetsdagar framåt).
 16.  
 17. Klicka på knappen Förbered etikett längst ned på skärmen för att gå vidare i etikettproduktionsprocessen. När det gäller inrikesförsändelser inom USA och Kanada utan tillhörande dokument eller försändelseinformation/alternativ som kan redigeras, kan användaren direkt välja knappen Skriv ut etikett och påbörja utskriftsprocessen.
 18.  
 19. (Frivilligt) Välj de tillhörande/föreslagna försändelsedokument som eventuellt ska skrivas ut tillsammans med etiketten.
 20.  
 21. (Frivilligt) Välj önskad utskriftsmetod. (Mer detaljerad information om de olika alternativen hittar du i avsnittet Skriva ut dina etiketter i snabbhjälpen).

  Obs! Nya användare av Email/Online Label som vill skriva ut etiketterna på laserskrivare kan i allmänhet hoppa över steget för val av utskriftsmetod. Den ursprungliga standardinställningen för utskriftsmetod är ”Generera försändelseetiketter av vanligt papper för utskrift en åt gången”.
 22.  
 23. Klicka på knappen Skriv ut etikett längst ned i skärmbilden Fyll i din FedEx-etikett för att påbörja utskriften.
 24.  
 25. När du är klar med utskriftsprocessen avgör du vilket som är det lämpligaste sättet att lämna försändelserna till FedEx, och agerar i enlighet med detta.
 
Tillbaka till början.
 
 
 
Tidsbegränsningar, ledtid och bokningar
 
Ett datum som indikerar hur länge till en användare kan vänta med att börja bearbetningen av de aktuella försändelserna visas under Åtkomst till etikett t.o.m. i avsnittet Etikettinformation på skärmbildenGranska och skriv ut etiketter.
 
När en försändelse med Email/Online Label har bearbetats, har användaren tillgång till etiketten i ytterligare fem (5) dagar, så att han eller hon kan skriva ut den igen om första försöket misslyckats eller den utskrivna etiketten blivit förstörd.
 
När du är klar med etikettutskriftsprocessen avgör du vilket som är det lämpligaste sättet att lämna försändelserna till FedEx. Du bör då ha följande i åtanke:
 
Om försändelsen skickas via en FedEx Express®-tjänst:
 
Det enklaste och mest praktiska är troligen om användaren av Email/Online Label lämnar den bearbetade försändelsen (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) på närmaste FedEx-godkända fraktcentral. Användaren hittar närmsta avlämningsplats med hjälp av knappen ”Avlämningsplatser” i avsnittetAvlämning/upphämtning i programmet.
 
ELLER
 
Om användaren har regelbundna inbokade FedExExpress®-upphämtningar, kan han eller hon lämna försändelsen med FedEx Email/Online Label (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) till sin FedExExpress®-kurir vid den vanliga inbokade tidpunkten.
 
ELLER
 
Vissa användare av FedEx Email/Online Label erbjuds, efter mottagarens gottfinnande, möjlighet att Boka upphämtning när försändelseetiketten har skrivits ut. För att kunna använda det här alternativet måste användaren se till att paketet (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) är klart att överlämnas till FedExExpress®-kuriren innan upphämtningen bokas in.
 
Obs! Om upphämtning samma dag ska kunna bokas för FedExExpress®-försändelser, måste användarens önskade upphämtningstid vara tillgänglig och paketet klart innan bokningsförsöket genomförs.
 
Om försändelsen skickas via en FedExGround®-tjänst från ett kontor för företagstjänster:
 
Det enklaste och mest praktiska är troligen om användaren av Email/Online Label lämnar den bearbetade försändelsen (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) på närmaste FedEx-godkända fraktcentral. Användaren hittar närmsta avlämningsplats med hjälp av knappen ”Avlämningsplatser” i avsnittetAvlämning/upphämtning i programmet.
 
ELLER
 
Om användaren har regelbundna inbokade FedExGround-upphämtningar, kan han eller hon lämna försändelsen med FedEx Email/Online Label (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) till sin FedExGround-förare vid den vanliga inbokade tidpunkten.
 
ELLER
 
Vissa användare av FedEx Email/Online Label erbjuds, efter mottagarens gottfinnande, möjlighet att Boka upphämtning när försändelseetiketten har skrivits ut. För att kunna använda det här alternativet måste användaren se till att paketet (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) är klart att överlämnas till FedExGround-föraren innan upphämtningen bokas in. FedExGround-upphämtningar kan bokas in tidigast följande arbetsdag.
 
Om försändelsen skickas via en FedExGround®-tjänst från ett kontor för leveranser till bostad (endast USA och Kanada):
 
Försändelser med Email/Online Label i den här kategorin måste lämnas in (med den utskrivna etiketten vidhäftad på rätt sätt) på närmaste FedEx-godkända fraktcentral. Användaren hittar närmsta avlämningsplats med hjälp av knappen ”Avlämningsplatser” i avsnittet Avlämning/upphämtning i programmet.
 
Tillbaka till början.
 
 
 
Visa historik/skriva ut etiketter igen
 
I upp till 5 dagar efter det att en försändelse med Email/Online Label har skrivits ut, avbrutits eller löpt ut kan användaren visa detaljer om försändelsen och skriva ut den tillhörande etiketten eller dokumentationen igen. Om det finns flera försändelser med Email/Online Label i kö väljer du länken Skriv ut igen/historik ovanför skärmavsnittet Etiketter i kö för att visa historiken eller skriva ut etiketter igen.
 
Om flera försändelser har bearbetats väljer du önskad etikett i historiklistan, och klickar sedan på knappen Skriv ut etiketten igen längst ned för initiera en ny utskrift.
 
Tillbaka till början.
 
 
 
Ansvarsbegränsningar/friskrivning från garantiansvar
 
Användning av systemet FedEx Email/Online Label och av den här onlinehjälpen erbjuds i enlighet med villkoren i FedEx serviceinfo och FedExGround-prislistan. Inga garantier lämnas och inga andra framställningar görs gällande programvarans funktion, innehållet i den här onlinehjälpen eller de filer som distribueras via onlinehjälpen.
 
FedEx förbehåller sig rätten att göra ändringar i den här produkten och den information om produkten som presenteras i den här onlinehjälpen utan att meddela någon om dessa ändringar.
 
Tillbaka till början.
 
 
 
Varumärken och tjänstmärken
 
Om du vill se de varumärken och tjänstmärken som tillhör Federal Express® Corporation, kan du gå in på FedEx.com och ange ”trademarks” i sökfältet. Med ensamrätt.
 
Tillbaka till början.
 
 
 

Close