Print   Print    Close
WLCS Help
แอปพลิเคชัน FedEx® Email/Online Label ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าระบบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เลือกการส่งพัสดุเพื่อดำเนินการ พิมพ์ฉลากที่เกี่ยวข้อง และส่งพัสดุไปยัง FedEx
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุ เช่นประเภทการบริการ ที่อยู่ปลายทาง ชื่อผู้รับ เป็นต้น ได้รับการกำหนดค่าล่วงหน้าตามผู้รับ
โดยทั่วไปการทำเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้ FedEx Email/Online Label ดำเนินการส่งพัสดุได้อย่างง่ายดายมากขึ้น
 
ส่วนนี้ของวิธีใช้ด่วนของ FedEx Email/Online Label ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้:
 
 
 
การดำเนินการกับ FedEx Email/Online Label
 
การดำเนินการกับ FedExEmail/Online® Label มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 
 1. เข้าถึงลิงก์ที่ให้ไว้หรือ ID และรหัสผ่านที่สัมพันธ์กัน
 2.  
 3. โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจทานหน้าจอ ตรวจทาน FedEx Label ของคุณ ที่เป็นผลลัพธ์เพื่อตรวจสอบความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของแอปพลิเคชัน
 4.  
 5. (ตัวเลือก) หากมีการส่งพัสดุหลายรายการ โปรดเลือกฉลากที่ค้างอยู่ตามความต้องการจาก ฉลากคงค้าง รวมทั้งส่วน ดู / แก้ไขรายละเอียดการส่งพัสดุสำหรับการส่งพัสดุนั้นๆ หรือเลือกปุ่มพิมพ์ทุกฉลากด้านล่างส่วนนั้นเพื่อพิมพ์ฉลากคงค้าทั้งหมดที่มีอยู่ (ใช้ได้ในกรณีที่การส่งพัสดุทั้งหมดเป็นการส่งพัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
 6.  
 7. โปรดอ่านคำแนะนำเบื้องต้นหรือข้อความส่วนบุคคลจากผู้รัองขอ / ผู้รับที่ด้านบนของหน้าจอซึ่งให้ข้อมูลการติดต่อของผู้รับแก่ผู้ใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้ร้องขอการยกเลิกการส่งพัสดุหรือการเปลี่ยนข้อมูลการส่งพัสดุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในแอปพลิเคชัน
 8.  
 9. โปรดให้ความสนใจต่อการเข้าถึงฉลากจนถึงวันที่ภายในส่วนข้อมูลฉลาก ซึ่งจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ว่าเป็นเวลานานเท่าไรที่แอปพลิเคชัน Email/Online Label จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเลื่อนการดำเนินการกับการส่งพัสดุ
 10.  
 11. (ตัวเลือก) เลือกลิงก์ที่แสดงด้านล่างเอกสารที่ให้โดยผู้ร้องขอเพื่อดู/พิมพ์เอกสารที่แนบหากมี
 12.  
 13. ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดภายในพื้นที่การตรวจทานและการพิมพ์ถูกต้อง หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทำการแก้ไขภายในแอปพลิเคชันเท่าที่ไปได้ หรือติดต่อผู้รับเพื่อแก้ไขข้อมูลการส่งพัสดุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในแอปพลิเคชัน
 14.  
 15. สำหรับการส่งพัสดุต่างประเทศ:
  • ตรวจทานข้อมูลและป้อนข้อมูลที่จำเป็น / เลือกภายในส่วนดู / แก้ไขรายละเอียดการส่งพัสดุ -- รวมถึงข้อมูลการส่งพัสดุใดๆ เช่น รายละเอียดการส่ง รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า หรือ ข้อมูลการส่งคืน รวมทั้งข้อมูลฉลาก เอกสารการส่ง ข้อมูลสินค้า/การส่งออก/ศุลกากร และ/หรือ ตัวเลือกข้อมูลการส่งกลับที่อาจมี โดยจะอยู่ที่ครึ่งล่างของหน้าจอ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ทำการแก้ไขภายในแอปพลิเคชันเท่าที่ไปได้ หรือติดต่อผู้รับเพื่อแก้ไขข้อมูลการส่งพัสดุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในแอปพลิเคชัน
  •  
  • เลือกวันที่ส่ง (ไม่เกิน 10 วันทำการในอนาคต)
 16.  
 17. คลิกปุ่มเตรียมฉลากที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดำเนินกับกระบวนการผลิตฉลาก สำหรับการส่งพัสดุในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไม่มีเอกสารกำกับ หรือข้อมูลการส่ง/ตัวเลือกการส่งที่แก้ไขได้ ผู้ใช้อาจดำเนินการโดยตรงในการเลือกปุ่มพิมพ์ฉลาก เพื่อเริ่มกระบวนการพิมพ์ฉลาก
 18.  
 19. (ตัวเลือก) เลือกเอกสารการส่งที่สัมพันธ์กัน/ที่แนะนำเพื่อพิมพ์พร้อมกับฉลาก
 20.  
 21. (ตัวเลือก) เลือกวิธีการพิมพ์ที่ต้องการ (สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเลือกที่หลากหลายได้ในส่วน พิมพ์ฉลากของคุณ ชองวิธีใช้ด่วน)

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ใหม่ของ Email/Online Label ที่ต้องการพิมพ์ฉลากของพวกเขาที่เครื่องพิมพ์เลเซอร์อาจลืมกระบวนการเลือกวิธีการพิมพ์ การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวิธีการพิมพ์คือ "สร้างฉลากการส่งแบบกระดาษธรรมดาสำหรับการพิมพ์หนึ่งชุดในเวลาเดียวกัน"
 22.  
 23. คลิกปุ่มพิมพ์ฉลากที่ด้านล่างของหน้าจอ FedEx Label ของคุณเพื่อเริ่มกระบวนการพิมพ์ฉลาก
 24.  
 25. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์ พิจารณาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการส่งพัสดุไปยัง FedEx และดำเนินการอย่างเหมาะสม
 
กลับไปบนสุด
 
 
 
การจำกัดเวลา ระยะเวลารอคอยพัสดุ และการกำหนดเวลา
 
วันที่ซึ่งแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการเริ่มกระบวนการของผู้ใช้จะอยู่ด้านล่างของ การเข้าถึงฉลากจนถึง ในส่วนข้อมูลฉลากของหน้าจอ ตรวจทานและพิมพ์ฉลากของคุณ ภายในแอปพลิเคชัน
 
เมื่อเริ่มดำเนินการการส่งพัสดุ Email/Online Label แล้ว ผู้ใช้มีเวลาอีกห้า (5) วันในการเข้าถึงหรือพิมพ์ฉลากซ้ำหากความพยายามครั้งแรกไม่สำเร็จหรือหากฉลากที่พิมพ์เสียหาย
 
หลังจากที่กระบวนการพิมพ์ฉลากเสร็จสิ้น ควรทำการพิจารณาบางประการเพื่อพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการส่งพัสดุไปยัง FedEx
 
หากพัสดุถูกส่งด้วยประเภทการบริการ FedEx Express®:
 
อาจะเป็นวิธีที่ง่ายดายและสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน Email/Online Label ที่จะฝากส่งพัสดุที่ดำเนินการของพวกเขา (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) ที่ศูนย์ส่งของ FedEx ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด ปุ่ม "สถานที่ฝากส่ง" ภายในส่วน ฝากส่ง / รับพัสดุ ของแอปพลิเคชันสามารถช่วยเหลือผู้ใช้หากต้องการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุด
 
หรือ
 
หากผู้ใช้มีกำหนดเวลาการรับของ FedExExpress® เป็นประจำ สามารถส่งพัสดุ FedExEmail/Online Label (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) ให้กับผู้ให้บริการ FedExExpress® ของพวกเขาเมื่อผู้ให้บริการมาถึงตามเวลาที่กำหนดเป็นประจำ
 
หรือ
 
ผู้ใช้ FedEx Email/Online Label บางท่านอาจได้รับการนำเสนอตามดุลยพินิจของผู้รับ โดยมีโอกาสที่จะ รับพัสดุตามกำหนดเวลา หลังจากการพิมพ์ฉลากการส่งของพวกเขา เพื่อใช้ตัวเลือกนี้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของพวกเขา (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) พร้อมสำหรับการส่งให้กับผู้ให้บริการ FedExExpress®ล่วงหน้าหรือกำหนดเวลาการรับพัสดุ
 
หมายเหตุ: เพื่อกำหนดการรับพัสดุในวันเดียวกันสำหรับการส่งพัสดุของ FedExExpress®ต้องมีเวลาการรับพัสดุที่ร้องขอของผู้ใช้และบรรจุภัณฑ์ต้องพร้อมก่อนกำหนดเวลาที่ต้องการ
 
หากส่งพัสดุทางบริการ FedExGround® จากสถานที่บริการเชิงพาณิชย์:
 
อาจะเป็นวิธีที่ง่ายดายและสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน Email/Online Label ที่จะฝากส่งพัสดุที่ดำเนินการของพวกเขา (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) ที่ศูนย์ส่งของ FedEx ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด ปุ่ม "สถานที่ฝากส่ง" ภายในส่วน ฝากส่ง / รับพัสดุ ของแอปพลิเคชันสามารถช่วยเหลือผู้ใช้หากต้องการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุด
 
หรือ
 
หากผู้ใช้มีกำหนดเวลาการรับของ FedExGround เป็นประจำ สามารถส่งพัสดุ FedExEmail/Online Label (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) ให้กับผู้ให้บริการ FedExGround ของพวกเขาเมื่อผู้ให้บริการมาถึงตามเวลาที่กำหนดเป็นประจำ
 
หรือ
 
ผู้ใช้ FedEx Email/Online Label บางท่านอาจได้รับการนำเสนอตามดุลยพินิจของผู้รับ โดยมีโอกาสที่จะ รับพัสดุตามกำหนดเวลา หลังจากการพิมพ์ฉลากการส่งของพวกเขา หากต้องการใช้ตัวเลือกนี้ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของพวกเขา (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) พร้อมสำหรับการส่งไปยัง FedExGround ก่อนกำหนดเวลาการรับพัสดุ สามารถกำหนดเวลาการรับพัสดุของ FedExGround ทันทีในวันทำการถัดไป
 
หากส่งพัสดุด้วยบริการ FedExGround® จากสถานที่บริการประเภทที่พักอาศัย (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น):
 
การส่งพัสดุ Email/Online Label อยู่ในหมวดหมู่นี้และต้องฝากส่ง (โดยติดฉลากที่พิมพ์อย่างเหมาะสม) ที่ศูนย์การส่งของ FedEx ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด ปุ่ม "สถานที่ฝากส่ง" ภายในแอปพลิเคชันสามารถช่วยเหลือผู้ใช้หากต้องการค้นหาสถานที่ที่ใกล้ที่สุด
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
 
ดูประวัติ / พิมพ์ฉลากใหม่
 
หลังจากที่พิมพ์ ยกเลิก หรือหมดอายุการส่งพัสดุ Email/Online Label ไม่เกิน 5 วัน ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของการส่งพัสดุที่ผ่านมาและพิมพ์ฉลากหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องใหม่ได้ หากการส่งพัสดุ Email/Online Label คงค้างอยู่ โปรดเลือกลิงก์ พิมพ์ใหม่/ประวัติ ด้านบนส่วนฉลากคงค้างของหน้าจอเพื่อดูประวัติ / พิมพ์ฉลากใหม่
 
หากดำเนินการกับการส่งพัสดุหลายชุดแล้ว เลือกฉลากที่ต้องการจากรายการประวัติก่อนการเลือกปุ่มพิมพ์ซ้ำที่ด้านล่างเพื่อเริ่มกระบวนการพิมพ์ฉลากใหม่
 
กลับไปบนสุด
 
 
 
การจำกัดการรับผิด/การปฏิเสธการรับประกัน
 
การใช้ระบบ FedExEmail/Online Label และวิธีใช้ออนไลน์ที่ให้ไว้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ คู่มือ FedExService และ ค่าธรรมเนียม FedExGround ไม่มีการรับประกันหรือการนำเสนอที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เนื้อหาของวิธีใช้ออนไลน์นี้ หรือไฟล์ที่แจกต่ายผ่านทางวิธีใช้ออนไลน์นี้ ที่ได้รับการขยายโดยวิธีใช้ออนไลน์นี้
 
FedEx ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์นี้และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในวิธีการใช้ออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้บุคคลใดทราบเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
 
กลับไปบนสุด
 
 
 
เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการ
 
สามารถดูเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการบริการที่เป็นของ Federal Express® Corporation โดยการเข้าถึง FedEx.com และป้อน "เครื่องหมายการค้า" ในช่องค้นหา สงวนลิขสิทธิ์
 
กลับไปบนสุด
 
 
 

Close