ฉันจะดูค่าจัดส่งเฉพาะบัญชีของฉันได้อย่างไรหากต้องการทราบค่าจัดส่งเฉพาะบัญชี คุณต้องเข้าสู่ระบบ หากต้องการเข้าสู่ระบบ ให้แตะ “เข้าสู่ระบบ” ในการตั้งค่า แล้วป้อน ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน