อัตราค่าส่ง วัน/เวลา และบริการที่แสดงหมายถึงอะไรผลการค้นหาจะแสดงวัน/เวลาที่ที่จัดส่งโดยประมาณ และอัตราค่าส่งโดยประมาณของแต่ละบริการสำหรับการจัดส่งพัสดุของคุณ การแสดงผลการค้นหาจะเริ่มต้นด้วยวัน/เวลาในการจัดส่งที่พร้อมบริการเป็นวัน/เวลาแรก คุณสามารถจัดเรียงผลการค้นหาตามวันที่หรือราคา