ค่าจัดส่ง วัน/เวลา และบริการที่แสดงหมายถึงอะไรผลการค้นหาจะแสดงวัน/เวลาที่คาดว่าจะส่งถึง และอัตราค่าส่งโดยประมาณของแต่ละบริการสำหรับการจัดส่งพัสดุของคุณ การแสดงผลการค้นหาจะเริ่มต้นด้วยวัน/เวลาในการจัดส่งที่พร้อมบริการเป็นวัน/เวลาแรก คุณสามารถจัดเรียงผลการค้นหาตามวันที่หรือราคา