เมื่อฉันส่งพัสดุ ฉันต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวนที่ระบุไว้ในที่นี้เลยหรือไม่ค่าจัดส่งที่ระบุไว้ในที่นี้อาจแตกต่างไปจากค่าจัดส่งจริงของพัสดุของคุณ ผลต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับน้ำหนักจริง ขนาด อัตราการแปลงสกุลเงิน ค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ และภาษี ให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือบริการ FedEx ที่เกี่ยวข้อง