ฉันควรจะเลือกพัสดุภัณฑ์ประเภทไหน


  • FedEx Envelope: สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กก.
  • ซอง FedEx Pak: สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 2.5 กก.
  • FedEx® กล่องขนาดเล็ก, FedEx® กล่องขนาดกลาง และ FedEx® Tube กล่องทรงสามเหลี่ยม: สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 9.07 กก.
  • FedEx® กล่องขนาดใหญ่: สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 30 ปอนด์
เพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุของคุณจะไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหาย โปรดตรวจดูขีดจำกัดของน้ำหนักด้านบน น้ำหนักที่เกินขีดจำกัดของพัสดุอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม