ฉันควรจะเลือกพัสดุภัณฑ์ประเภทไหน


  • FedEx:สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน .5 กก.
  • ซอง FedEx Pak: สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 2.5 กก.
  • FedEx® กล่องขนาดเล็ก, FedEx® กล่องขนาดกลาง และ FedEx® กล่องทรงสามเหลี่ยม: สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 9.07 กก.
  • FedEx® กล่องขนาดใหญ่:สำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 30 ปอนด์

เพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุของคุณจะไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและไม่มีความเสียหาย โปรดตรวจดูขีดจำกัดของน้ำหนักด้านบน น้ำหนักที่เกินขีดจำกัดของพัสดุอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม