ค่าจัดส่งของฉันจะเหมือนกันหรือไม่ หากฉันส่งในวันอื่นอัตราค่าส่งและเวลาที่แสดงอยู่ขึ้นอยู่กับวันที่จัดส่งพัสดุออกไป ค่าจัดส่งและเวลาในการจัดส่งมีผลใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณได้เตรียมพัสดุและนำส่งให้กับ FedEx ภายในเวลาตัดยอดที่กำหนดล่าสุดในเมืองต้นทางของคุณ หากต้องการดูอัตราและเวลาสำหรับพัสดุที่จะส่งออกไปในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆ ไป โปรดดูอัตราขั้นสูงโดยไปที่เครื่องมือ "ขอราคาและเวลาขนส่ง" ที่ FedEx.com ฉันจะดูอัตราค่าส่งเฉพาะบัญชีของฉันได้อย่างไร