หน้าจอสรุปอัตราค่าส่ง


ค่าจัดส่งที่ระบุไว้ในที่นี้อาจแตกต่างไปจากค่าจัดส่งจริงของพัสดุของคุณ ผลต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับน้ำหนักจริง ขนาด อัตราการแปลงสกุลเงิน ค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ และภาษี โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือบริการของ FedEx ที่เกี่ยวข้องที่ FedEx.com หากต้องการทราบค่าจัดส่งเฉพาะบัญชี คุณต้องเข้าสู่ระบบ หากต้องการเข้าสู่ระบบ ให้แตะ “เข้าสู่ระบบ” ในลิ้นชักการเดินทาง แล้วป้อน ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน