ช่องจากที่อยู่และถึงที่อยู่

จาก คือเมืองและที่อยู่ต้นทางที่คุณส่งพัสดุ "ถึง" คือเมืองและที่อยู่ที่รับพัสดุ ขณะที่คุณพิมพ์ข้อมูลในช่องจากและถึง ข้อมูลที่อาจตรงกับรายละเอียดที่คุณกำลังพิมพ์จะปรากฏในช่องดรอปดาวน์ คุณสามารถพิมพ์:
จาก คือเมืองและที่อยู่ต้นทางที่คุณส่งพัสดุ ถึง คือเมืองและที่อยู่ที่รับพัสดุ ขณะที่คุณพิมพ์ข้อมูลในช่องจากและถึง ข้อมูลที่อาจตรงกับรายละเอียดที่คุณกำลังพิมพ์จะปรากฏในช่องดรอปดาวน์ คุณสามารถพิมพ์:
  • รหัสไปรษณีย์เท่านั้น เช่น 38017 หรือ 12359.
  • เมืองและรัฐ/จังหวัด หรือประเทศ เช่น Collierville หรือ Collierville, TN
  • เมือง รัฐ/จังหวัด และ/หรือรหัสไปรษณีย์ เช่น Collierville, TN 38017
  • ป้อนที่อยู่ เช่น FedEx Pkwy, Collierville, TN หรือ 30 FedEx Pkwy, Collierville, TN 38017 โปรดทราบว่า FedEx ไม่จัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็นตู้ไปรษณีย์เช่าในสหรัฐอเมริกา