ฉันติดตามพัสดุของฉัน และปรากฏว่าเกิดความล่าช้าที่ศุลกากรหรือการออกของ ฉันควรทำอย่างไร


ศุลกากรและพิธีการต่างๆ เกิดความล่าช้าได้จากหลายสาเหตุ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ส่งหรือผู้รับ FedEx จะพยายามติดต่อผู้ส่งหรือผู้รับ