เมื่อฉันติดตามพัสดุภัณฑ์ในครั้งแรก ฉันเห็นวันที่คาดว่าจะส่ง แต่ขณะนี้ไม่มีแล้ว หมายความว่าอย่างไร


เราสามารถให้ข้อมูลวันที่คาดว่าจะส่งสำหรับหลายพัสดุของคุณ
เมื่อการจัดส่งเกิดความล่าช้าหรือเกิดข้อผิดพลาดในการจัดการ
เราอาจไม่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าเราคาดว่าพัสดุจะส่งถึงเมื่อใด