"สถานะของรหัสข้อยกเว้น" หมายความว่าอย่างไร


ข้อมูลเหล่านี้ระบุว่ามีข้อยกเว้นในการจัดส่งโดยบุคลากรของผู้ให้บริการขนส่ง

ตัวอย่างเช่น:
  • ไม่มีผู้รับที่ที่อยู่ปลายทาง จึงมีการฝากพัสดุไว้กับเพื่อนบ้านหรือประชาสัมพันธ์
  • ไม่มีการฝากพัสดุและจะพยายามจัดส่งอีกครั้ง
  • มีการฝากพัสดุไว้โดยไม่มีลายเซ็น เนื่องจากเราได้รับอนุมัติจากผู้ส่งหรือผู้รับให้ทำเช่นนี้ก่อนหน้านี้