ฉันไม่อยู่บ้านตอนที่ FedEx พยายามส่งพัสดุให้ฉัน ตอนนี้ฉันควรทำอย่างไร


หรือมิเช่นนั้น คุณสามารถขอฝากพัสดุไว้ที่ศูนย์บริการของ FedEx ใกล้บ้านคุณได้
หากต้องการฝากพัสดุที่ศูนย์บริการของ FedEx ให้คลิกปุ่ม "ฝากที่ศูนย์บริการของ FedEx"
บนหน้ารายละเอียดการติดตาม จากนั้นคุณจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลปลายทางเพื่อดำเนินการ