ฉันไม่อยู่บ้านขณะที่ FedEx พยายามจัดส่งพัสดุภัณฑ์ของฉัน ตอนนี้ ฉันควรทำอย่างไร


คุณสามารถขอฝากพัสดุไว้ที่สำนักงาน FedEx ใกล้บ้านคุณได้ หากต้องการฝากพัสดุที่สำนักงาน FedEx ให้คลิกปุ่ม "ฝากที่สำนักงาน FedEx" บนหน้ารายละเอียดการติดตาม จากนั้นคุณจะได้รับแจ้งให้กรอกข้อมูลปลายทางเพื่อดำเนินการ