ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าพัสดุภัณฑ์ของฉันถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ใด


คุณต้องเข้าสู่ระบบแอพ FedEx เพื่อดูข้อมูลนี้ หลังจากพบพัสดุที่ต้องการแล้ว ให้แตะที่การจัดส่งนั้นเพื่อไปยังหน้าจอสรุปการติดตาม ชื่อผู้ส่งจะปรากฏเป็นสีเทาใต้แถบสถานะ แตะ “รายละเอียด” ข้างชื่อผู้ส่งเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดทั้งหมดของพัสดุ รวมถึงที่อยู่ต้นทางและปลายทาง