พัสดุภัณฑ์ของฉันน่าจะอยู่ที่นี่ แต่ยังมาไม่ถึง ฉันควรทำอย่างไร


ค้นหาพัสดุของคุณโดยป้อนหมายเลขติดตามในช่องค้นหา แตะที่การจัดส่งของคุณเพื่อดูสรุปการติดตาม FedEx Express ให้บริการจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. (และในวันเสาร์ โดยมีตัวเลือกการจัดการพิเศษสำหรับวันเสาร์)

หากคุณไม่มีหมายเลขการติดตามของคุณ ติดต่อผู้ส่งเพื่อขอรับหมายเลขการติดตาม แผนกบริการลูกค้าของ FedEx สามารถค้นหาข้อมูลการจัดส่งของคุณได้ หากคุณไม่สามารถรับหมายเลขติดตามจากผู้ส่ง

หากต้องการรับการแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ ให้ลงชื่อรับการแจ้งเตือนโดยใช้แอพ FedEx แตะ "การแจ้งเตือน" จากรายการการตั้งค่า จากนั้นเลือกโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อความใต้ตัวเลือกสถานะรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด