ฉันติดตามพัสดุของฉัน และไม่มีการสแกนมานานเกินหนึ่งวันแล้ว ฉันควรทำอย่างไร


พัสดุภัณฑ์ในระบบของ FedEx จะได้รับการสแกนในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างการรับและการจัดส่ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่พัสดุภัณฑ์จะไม่มีการสแกนเลยนานกว่า 24 ชั่วโมงในขณะที่กำลังขนส่ง โดยพัสดุภัณฑ์ของคุณอาจกำลังเดินทางไปตามที่กำหนดไว้