ทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จัดส่งของฉัน


วันที่จัดส่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ FedEx ได้รับพัสดุ