ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายละเอียดผู้ส่งและผู้รับสำหรับพัสดุภัณฑ์ของฉัน


หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดของพัสดุ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบและมีสิทธิการมองเห็นที่เหมาะสม หากคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบและ/หรือไม่มีสิทธิที่เหมาะสม คุณจะเห็นเฉพาะเมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์เท่านั้น