ฉันไม่เข้าใจเส้นทางที่ใช้ในการจัดส่งพัสดุของฉัน เมืองที่การจัดส่งของฉันถูกสแกนไม่ปรากฏอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง ฉันควรจะกังวลในเรื่องนี้ไหม


พัสดุอาจต้องเคลื่อนย้ายผ่านสถานที่ในการจัดเรียงในภูมิภาค ก่อนจะเดินทางไปถึงปลายทางของการจัดส่ง ซึ่งมักจะไม่ใช่เส้นทางที่ตรงที่สุดจากสถานที่รับพัสดุถึงปลายทางการจัดส่ง