ฉันกำลังรอพัสดุภัณฑ์ของฉันอยู่ จะมาถึงเมื่อใด


หากต้องการติดตามสถานะของพัสดุ เพียงแค่ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุลงในช่องค้นหาโดยตรง เมื่อการจัดส่งพัสดุของคุณปรากฏขึ้น ให้มองหาข้อมูลวันที่จัดส่งโดยประมาณใต้รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งถึงจะเป็นสีแดง เขียว หรือม่วง ขึ้นอยู่กับสถานะของพัสดุ