ฉันคาดว่าจะได้รับพัสดุ แต่พัสดุจะมาถึงเมื่อใด


หากต้องการติดตามสถานะของพัสดุ เพียงแค่ป้อนหมายเลขติดตามพัสดุลงในฟิลด์ค้นหาโดยตรง
เมื่อการจัดส่งพัสดุของคุณปรากฏขึ้น ให้มองหาข้อมูลวันที่คาดว่าจะส่งถึงใต้รายละเอียดพัสดุ วันที่ส่งถึงจะเป็นสีแดง เขียว หรือม่วง ขึ้นอยู่กับสถานะของพัสดุ