Làm thế nào để xem giá cước cụ thể theo tài khoản?


Để xem giá cước cụ thể theo tài khoản, bạn phải đăng nhập. Để đăng nhập, nhấn vào “Đăng nhập” trong Cài đặt rồi nhập ID người dùng và mật khẩu.