Khi gửi hàng, tôi sẽ chỉ phải thanh toán giá cước hiển thị ở đây đúng không?


Giá cước được báo ở đây có thể khác với mức phí thực tế cho lô hàng của bạn. Sự chênh lệch này có thể xảy ra do trọng lượng, kích thước thực tế, tỷ giá tiền tệ, các loại phụ phí và thuế khác. Tham khảo Hướng dẫn dịch vụ FedEx áp dụng để biết chi tiết.