Giá cước có giữ nguyên nếu tôi gửi hàng vào ngày khác không?


Giá cước và thời gian hiển thị là giá trị tính cho lô hàng được gửi đi vào hôm nay. Giá cước và thời gian chỉ đúng trong trường hợp lô hàng được chuẩn bị và cung cấp cho FedEx trước giờ khóa sổ nhận hàng muộn nhất được công bố cho ngày hôm nay ở thành phố gửi hàng của bạn. Để xem giá cước và thời gian đối với lô hàng gửi đi vào ngày mai hoặc ngày khác, hãy lấy giá cước chi tiết hơn bằng cách truy cập vào công cụ Lấy báo giá & thời gian vận chuyển trên FedEx.com