Trường địa chỉ Từ và Đến

Từ là thành phố và địa chỉ nơi bạn gửi hàng. Đến là thành phố và địa chỉ nhận hàng. Khi nhập vào các trường Từ và Đến, bạn sẽ thấy danh sách thả xuống có thông tin trùng khớp có thể sử dụng. Bạn có thể nhập:
  • Chỉ mã zip/mã bưu điện, ví dụ 38017 hoặc 12359.
  • Thành phố và tiểu bang/tỉnh hoặc quốc gia/vùng lãnh thổ, ví dụ Collierville hoặc Collierville, TN.
  • Thành phố, tiểu bang/tỉnh và/hoặc mã zip/mã bưu điện, ví dụ Collierville, TN 38017.
  • Địa chỉ đường đầy đủ, ví dụ FedEx Pkwy, Collierville, TN hoặc 30 FedEx Pkwy, Collierville, TN 38017. Hãy nhớ rằng FedEx không giao hàng đến các địa chỉ Hộp thư bưu điện ở Hoa Kỳ.