Màn hình tóm tắt giá cước


Giá cước được báo ở đây có thể khác với mức phí thực tế cho lô hàng của bạn. Sự chênh lệch này có thể xảy ra do trọng lượng, kích thước thực tế, tỷ giá tiền tệ, các loại phụ phí và thuế khác. Tham khảo Hướng dẫn dịch vụ FedEx áp dụng trên FedEx.com để biết chi tiết. Để xem giá cước cụ thể theo tài khoản, bạn phải đăng nhập. Để đăng nhập, nhấn vào “Đăng nhập” trong ngăn điều hướng rồi nhập ID người dùng và mật khẩu.