Nhãn gửi hàng

Hãy tham khảo mẫu nhãn gửi hàng FedEx bên dưới để biết bạn cần quét mã vạch nào.

Mẹo:
  1. Cầm chắc thiết bị.
  2. Tránh để mã vạch có bóng hoặc chói sáng