• Giá cước này chỉ áp dụng cho những khách hàng có số tài khoản FedEx chấp hành tốt tại Việt Nam và thanh toán hóa đơn tại Việt Nam.
 • Giá cước hiển thị ở đây có thể khác với mức phí thực tế áp dụng cho lô hàng của bạn. Chênh lệch giá cước có thể phát sinh do trọng lượng, kích thước, tỷ giá quy đổi tiền tệ thực tế và các yếu tố khác. Tham khảo Hướng dẫn dịch vụ FedEx áp dụng để biết chi tiết.
 • Ứng dụng giá cước và thời gian quá cảnh chỉ sử dụng tên thành phố hoặc mã zip/mã bưu chính để xác định thời gian quá cảnh.
 • Một số mặt hàng và lô hàng giá trị cao có thể cần thêm thời gian quá cảnh vì phải thực hiện thủ tục thông quan.
 • Ứng dụng giá cước và thời gian quá cảnh không dựa vào thành phố mà dựa vào mã zip/mã bưu chính để tính thời gian quá cảnh khi cả hai thông tin này được cung cấp.
 • "Cuối ngày" nghĩa là cuối ngày giao hàng của FedEx theo múi giờ ở nơi nhận hàng. Thời gian chính xác có thể thay đổi tùy theo nơi nhận hàng.
 • Nếu bạn chọn lô hàng có chứa Thư, kết quả thời gian quá cảnh xuất hiện ở trên sẽ được tính theo lô hàng thư có chứa thư cá nhân hoặc thư công việc không có giá trị thương mại. Báo cáo hàng năm, Tài liệu quảng cáo và Báo nằm trong nhóm tài liệu được một số chính phủ xem là có giá trị thương mại. Cơ quan Hải quan coi các tài liệu này là sản phẩm thay vì tài liệu hoặc thư và có thể yêu cầu thông quan xuất/nhập khẩu bổ sung. Nếu bạn cho rằng tài liệu của mình có thể được coi là có giá trị thương mại, vui lòng yêu cầu gửi thông báo thời gian quá cảnh mới và tìm kiếm loại tài liệu của bạn trong các danh mục sản phẩm.
 • Danh mục sản phẩm hoặc tài liệu mà bạn chọn chỉ được dùng để xác định thời gian quá cảnh cho lô hàng của bạn. Đối với thông quan xuất/nhập khẩu, vui lòng xác định sản phẩm của bạn một cách chi tiết trên Vận đơn hàng không và giấy tờ Hải quan đi kèm lô hàng.
 • Kết quả thời gian quá cảnh hiển thị được xác định dựa trên ngày giao hàng mà bạn đưa ra. Kết quả chỉ hợp lệ nếu lô hàng của bạn được chuẩn bị và giao cho FedEx trước giờ khóa sổ nhận hàng được công bố gần nhất tại thành phố gửi hàng vào ngày giao hàng đã nêu và toàn bộ thông tin đã nhập trong ứng dụng giá cước và thời gian quá cảnh khớp với lô hàng thực tế được gửi.
 • Các tùy chọn dịch vụ và thời gian giao hàng hiển thị giả định về tình huống không có sự chậm trễ trong quá trình thông quan và phụ thuộc vào ngày gửi hàng, trọng lượng, kích thước, giá trị khai báo, mô tả hàng hóa, bao bì và/hoặc địa chỉ đã nhập cho lô hàng. Bất cứ sự khác biệt nào giữa giá trị đã nhập và giá trị thực tế của lô hàng đều có thể ảnh hưởng đến tính sẵn có của các tùy chọn dịch vụ khác nhau và có thể dẫn đến thời gian giao hàng khác. Hãy đảm bảo rằng lô hàng của bạn đáp ứng các điều khoản và điều kiện của dịch vụ mà bạn yêu cầu. Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của FedEx, kể cả Chính sách đảm bảo hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
 • Nếu bạn cần biết thời gian quá cảnh của một dịch vụ có các tùy chọn xử lý đặc biệt, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
 • Ngày và giờ giao hàng chỉ được cung cấp cho các lô hàng một loại hàng. Ứng dụng này hiện chưa hỗ trợ thông tin về thời gian quá cảnh cho lô hàng có nhiều hàng hóa. Vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
 • Thông tin về thời gian quá cảnh trên fedex.com sẽ thay đổi mà không có thông báo trước. Để biết thêm thông tin hoặc biết các điều khoản và điều kiện vận chuyển của FedEx, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.
 • Có thể có dịch vụ 8:00 AM hoặc 8:30 AM cho một số mã zip/mã bưu chính của nơi nhận hàng tại Hoa Kỳ từ mọi nơi trên thế giới và tại Châu Âu từ Hoa Kỳ, Canada hoặc Puerto Rico. Bạn có thể nhập mã zip/mã bưu chính của nơi nhận hàng trên trang Từ/Đến để xem có dịch vụ FedEx International First tại mã zip/mã bưu chính của bạn không.
 • Nếu lô hàng của bạn có chứa hàng hóa nguy hiểm, bạn phải tuân thủ các quy định hàng không áp dụng cho lô hàng FedEx Express bất kể tuyến đường hay chế độ và người giao hàng được đào tạo phải xác định, phân loại, đánh dấu, dán nhãn, đóng gói và hoàn thiện giấy tờ cần thiết. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.