Tôi theo dõi lô hàng của mình và thấy hình như có sự trì hoãn về hải quan hoặc thông quan. Tôi phải làm gì?


Có nhiều lý do khiến lô hàng bị trì hoãn do hải quan hoặc thông quan. Nếu cần thêm thông tin từ người gửi hàng hoặc người nhận, FedEx sẽ cố gắng liên hệ với họ.