Giờ giao hàng là mấy giờ?


FedEx Express: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
(và Thứ Bảy với tùy chọn xử lý đặc biệt Giao hàng vào Thứ Bảy)

Xin lưu ý rằng thời gian giao hàng cụ thể có thể thay đổi tùy theo địa điểm, đặc biệt là ở vùng nông thôn.